Strandskyddet vid Väsjön stridsfråga

Väsjön

Detaljplanerna för Väsjöområdet kan behöva göras om.
Naturskyddsföreningen har överklagat beslutet att upphäva strandskyddet hos regeringen.
Det kan försena kommunens planer med ?era år.

I december ska kommunfullmäktige klubba de första detaljplanerna för exploateringen av Väsjöområdet.
För att möjliggöra bebyggelse har länsstyrelsen upphävt strandskyddet i stora delar av området.

Det tycker Naturskyddsföreningen är fel.
– Runt Väsjön finns i dag ett strandskydd på 100 meter. Kommunen har sagt att man vill återställa Väsjön. Då rimmar det illa att man inskränker  strandskyddet. Det konstigaste är att man ska anlägga en kaj. Det upplever vi som en arkitektmodefluga, säger Herbert Henkel, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt föreningen hotar den nuvarande planen bland annat att bryta den sammanhållna grönstrukturen i delar av området. Dessutom tycker de att kommunens skäl att upphäva strandskyddet inte är tillräckliga.

– Det ska man bara göra om marken är ianspråktagen, till exempel om det funnits bebyggelse innan strandskyddet. Eller om man måste göra viktiga infrastrukturanläggningar, säger Herbert Henkel.

Föreningen har nu överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet hos regeringen. Vinner föreningen måste detaljplanerna arbetas om.

Och det kan ta flera år. Herbert Henkel tycker inte att politikerna tagit deras synpunkter på allvar.
– Vi har hela tiden påpekat de här sakerna och det har inte lett till någon förbättring ur natursynpunkt.

Ordförande i kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott, Lennart Gabrielsson (FP), är förvånad över överklagandet.
– Vi var milt sagt lite överraskade när den nya styrelsen ändrade inställning. Vi har lyssnat på vad Naturskyddsföreningen sagt eftersom vi också är angelägna om att bevara naturvärdena. Vi hade ett konstruktivt samarbete. Sen bytte man ledamöter i styrelsen och nu är man plötsligt inte längre överens, säger han.

Naturskyddsföreningen bytte styrelse i mars, efter att den tidigare fått kritik av medlemmarna för att inte ha följt stadgarna.
– Vi har bestämt oss för att driva en hårdare linje. Naturskyddsföreningen ska inte vara tillmötesgående då det handlar om förändringar som kan hota viktiga naturvärden helt i onödan. Särskilt inte i områden som har stor betydelse för natursamband mellan grönkilens olika delar, säger Herbert Henkel.

Fullmäktige kommer att klubba detaljplanerna trots överklagan.
Däremot kommer de inte att genomföra några förändringar innan miljödepartmentet har behandlat ärendet.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se
tel 550 550 89

Källa: Mitt i Sollentuna, 23 november 2010

Bilaga: 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-1838 den 20 september 2010 till regeringen angående Upphävande av strandskydd inom delar av detaljplan för Södersätra och Kastellgården,Väsjöområdet, Sollentuna kommun

10 svar på ”Strandskyddet vid Väsjön stridsfråga”

 1. Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

  För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.

 2. En skärpning av lagen vore verkligen på sin plats

  Den nya strandskyddslagens tillämpning som den utarbetats av Naturvårdsverket och i första hand utövas av landets länsstyrelser, även kommunerna är naturligtvis tvingade att följa regelverkets föreskrifter till punkt och pricka och då har följden blivit att länsstyrelserna upphäver i princip alla beviljade strandskyddsdispenser som beslutas av kommunerna. Naturvårdsverket tar ingen hänsyn till markägarens rätt att förfoga över egen mark överhuvud taget. Strandskyddslagens lagtext bör verkligen ses över i syfte att återge markägare inom strandskyddsområden rätten att disponera åtminstone en liten del av sin egen mark som inte är möjlig i dagens lag om strandskydd.

 3. En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

  Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men
  för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större
  möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och
  utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst
  glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i
  från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för
  att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får
  folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga
  och flytta till större städer vore ju synd.

 4. Det är så här den nya strandskyddslagen fungerar

  Kommunerna ska ansvara för strandskyddet och ge dispens Men alla dispenser granskas av länsstyrelsen och över länsstyrelsen granskar Naturvårdsverket och Boverket och en massa friluftsföreningar. Kommunerna vill ju sköta sig och det innebär att det blir mycket svårt att få en dispens av kommunen. Chansen att få dispens beviljad efter alla överprövningar är ungefär 1 %.

 5. kompromiss med strandskyddet varför inte?

  Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.

  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 5 meter runt om själva stugan som är tomten, resten är för allmänheten d.v.s allemansrätten.

  Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.

  Det räcker att strandskyddet är på 50 meter. Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man inte får bygga närmare än 100 m som det är i dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid landsbygden där det är mindre med folkmängd.

  Hur kul är det med bara skog och igenväxta ständer som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse i en sjö om det finns mer stugor.

  Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det är verkligen dags att förnya den och göra den mer rättvis, för den inskränker på äganderätten.

  Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.

  Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?

 6. Nu får väl andå Naturskyddsföreningen ge sig! Min familj orkar inte vänta längre på vatten som går att dricka. Vår brunn sinar och vi kommer inte kunna bo kvar om inte en ny detaljplan kommer till snabbt!!

  Jag håller med tidigare inlägg att Väsjön ser ut som ett träsk på vissa håll och att hela området runt sjön behöver en rejäl ansiktslyftning.

 7. Kompromiss med strandskyddet

  Min pappa äger en halvholme vid en sjö i Heby kommun. Han får inte bygga där inte ens sätta upp en brygga på sin egen mark. Medan på samma holme finns 3st fritidshus dessa personer har fått bygga för att det var en annan lagstiftning då.

  Så orättvist ska det inte behöva vara? Som det är nu så är det Allemansrätten som bestämmer över min pappas mark. Alltså inte får göra någonting, inte ens hugga ner lite träd för att ha till sin kamin, Han tycker man ska få göra en kompromiss att få bygga längre upp ca 50m från stranden och göra en privat zon på ca 10m i en fyrkant runt den eventuella stugan. Han ska även få ha en liten brygga. Och ett litet dass det är allt.

  Sedan så kan folk få vara där hur mycket de vill, men det ska finnas en lag som säger att Han inte får bussa i väg folk som vill vara på hans brygga. Och inte heller säga att det är privat här. Man ska inte få bygga mer än så. Inte som det är idag att de som har bygglov kan få sätta upp en massa friggebodar. Och vi som inte har något bygglov inte kan sätta upp ett endaste dugg. Lantbrukstomten är på ca13.000kvm. Med min pappas förslag så är endast stugan och zonen privat. Men resten av tomten är för allemansrätten och djurriket. Sådan kompromiss är han med på helt till fullo. Då har man gjort en kompromiss av att få bygga men även fått behålla allemansrätten och strandskyddet.Det är så det borde vara.

 8. Jag förstår inte vad naturskyddsföreningen pysslar med. Ta en tur runt sjön (i synnerhet på västra sidan mot Frestavägen). Det är ju ingen strandlinje! Det är ett träsk och ingenting annat. Självklart måste kommunen få in medel för att rensa upp sjön genom bebyggelse. Vänta 10 år sedan är ju sjön borta om ingenting görs. Frågan står mellan en utopisk idé att man ska restaurera sjön för miljoner och inte göra något sedan, eller att faktiskt fixa till sjön så den går att använda och dra in perngarna på tomt- och byggrätter. Det är ju enbart genom Väsjö tomtägareförening försorg det finns någonting som liknar strandlinje (10 meter vid badet) och Väsjöbacken som rensat nedanför backen. Skärpning! Har bott i Södersättra i 7 år och är hjärtligt less på Talibaner som inte ser att sjön är dödende och verkligheten är att det inte finns någon strandlinje. Att sedan hänvisa till kajen som en arkitetonisk modefluga – tja, det är väl som alltid. Smaken är som baken.

 9. Jag förstår att många har väntat på att få vatten och avlopp i många år. Men varför behöver man bygga en kaj rund Väsjön och bebygga Sportfältet bara för att Södersättraboende får vatten? Finns det nåt annat sätt då alla blir nöjda? De som behöver vatten får vatten med minimala skador för naturen?

 10. jag tycker det är fördjäligt med alla överklagande,,,,,,,,men det e väl för att man ska nåt att bråka om,har bott i södersätra sen 98 och har längtat efter att få vatten å avlopp,,,,,men icke,,,,var medlem i många år i naturskydsför. men icke längre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × fyra =