Nu hotas miljön i Silverdal på flera olika sätt

Värdefull skogsmark  i Tegelhagens naturområde hotas nu av exploatering för bebyggelse.
En mycket fin gammelskog med stora, raka  kraftiga tallar skulle fällas om planen genomförs. I Silverdal,  Tegelhagen, och Helenelund bor många på relativt små eller nästan inga tomter. Därför är alla gemensamma  naturytor extra viktiga. De naturytor intill Silverdal, som nu hotas av exploatering borde ses som en viktig kommunal naturtillgång och undantas från bebyggelse. 

Vid Rådanvägen har kommunen uppfört bostäder för äldre, och för ungdomar med särskilda behov. För dessa grupper borde detta relativt lättillgängliga skogsområde vara extra viktigt att räddas undan från skövling. Naturområdet är relativt plant och öppet och lättillgängligt, vilket gör det lätt för dessa grupper att med lite hjälp kunna få komma ut och uppleva lite natur på nära håll. Naturområdet behövs också för alla småbarn i Silverdal. 

Svartpälsbi. Foto: L. Anders Nilsson.

Den rödlistade (unika)  Bi-arten Svartpälsbiet skulle komma att förlora sin födosöksplats.
Eftersom området ligger nära Edsviken omfattas det nu av en bestämmelse om strandskydd – ett skydd som Alliansen vill upphäva.
Förbundet för Ekoparken fördömer planerna på en exploatering av detta skogsområde eftersom bebyggelsen skulle skära av en av de livsviktiga gröna kilarna för fauna och flora in mot huvudstaden. 

Svartpälsbiet Anthophora retusa är stort och spektakulärt med svart päls, grönt turkosa ögon och rödagula ”pollenbyxor” på bakbenen. Svartpälsbiet är biet som försvann och blev en legend bland entomologer. Det fanns i hela sydöstra Sverige upp till Uppland men försvann oförklarligt runt 60-talet och finns idag bara kvar på Gotland, Öland och en handfull lokaler på den allra sydöstligaste fastlandskusten. 

Mer fakta om svartpälsbiet här: Svartpälsbi Anthophora retusa återfunnet i Uppland (PDF, 467kB)

Alliansen vill dessutom godkänna att det startas skol- och förskoleverksamhet i Rådan, det större äldre huset längst ned i området, alldeles nere vid Edsviken. Skol- och förskoleverksamheten skulle skapa en omfattande ”genomfartstrafik” i Silverdal med dess smala vägar och öppna boendelösningar. 

Rådan, med omgivande natur, är en kulturfastighet som inte får förstöras av anordningar som stängsel, häckar och skolgård. Marken är idag ett viktigt  rekreationsområde för boende, främst i Silverdal. 

De boende informerades inte heller om dessa planer när de köpte sina hus i Silverdal. Många har reagerat mycket negativt på dessa planer. Det talas t om om civila olydnadsaktioner. 

Sollentunapartiet stöder de boende i deras motstånd mot dessa två miljöförstörande  planer.
Stoppa planerna på att bebygga Tegelhagsskogen.
Godkänn inte etableringen av en skola i Rådan!
 

Ingwar Åhman-Eklund 

Ordförande i Sollentunapartiet