Nytt avslöjande från Nätverket Rädda Råstasjön

Hotet mot Råstasjön

Byggplaner hotar naturområdet
De styrande politikerna i Solna stad vill bygga bostäder så nära Råstasjön att naturen och djurlivet kommer ta skada. Stora delar av den biologiska mångfalden kommer sannolikt försvinna för alltid och upplevelsen av sjön som ett naturnära rekreationsområde kommer försämras.

De här planerna skulle förstöra de fantastiska naturvärden som gjort att Världsnaturfonden (WWF) har utsett Råstasjön till den mest skyddsvärda naturplatsen i hela Stockholms län – något som politikerna talar väldigt tyst om idag. De har lyckats få många att tro att faran för området är över tack vare bantade byggplaner, men det stämmer inte.

Hälso- och säkerhetsrisker i Arenastaden framkommer i ny rapport

Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk, förutom att en exploatering skulle bryta mot strandskyddet.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett ett utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat:

– Att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst.

– Att gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga.

– Att metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och även vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.

Solnas politiker måste ta sitt ansvar och dra tillbaka detaljplanen

Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett beslut länsstyrelsen kan fatta. Det är att detaljplanen ska upphävas.

Läs SGI:s svar till länsstyrelsen respektive kommunen.

PM Bostadsbygge på nedlagd deponi

SGI Kommentarer till rapporten

Sedan finns en ny publikation från SGI om deponier och dess risker

Hur ska man hantera deponier

För mer information kontakta Ann Bell på ann(a)raddarastasjon.se
www.raddarastasjon.se:

3 svar på ”Nytt avslöjande från Nätverket Rädda Råstasjön”

Kommentarer är stängda.