Skandal i Sollentuna igen! Man tänker aldrig efter före!

sitplan 2000_160218-1 beskuren

Vecka 9 är det alltid sportlov i Sollentuna. Under denna vecka skickade kommunens tjänstemän ut planerna på hur Edsberg ytterligare ska förtätas. Denna gång gäller det 13 nya hus på den norra sidan av Ribbings väg. Det högsta huset planeras att få 13 våningar. Samrådsmötet hade datumet den 8 mars, alltså en dryg vecka efter utskick och med alldeles för kort tid för att hinna läsa in detaljplaneförslaget till samrådsmötet.

Gör kommunen så här för att så få som möjligt ska kunna ta del av handlingarna och komma väl förberedda till samrådet. Eller är det så att samrådsmötena bara är en monolog? Har de ledande politikerna i Sollentuna redan bestämt sig. De kommer antagligen att pruta av en symbolisk våning på 13-våningshuset och sedan säga att man beaktat de närboendes åsikter.

Enligt våra åsikter (Sollentunas Bästa) ska Edsberg inte förtätas. Det finns tillräckligt med hus redan och det är ont om parkeringsplatser och snart inga gröna ytor kvar. Att bygga på slänten ner till Edsbergs Sportfält är också väldigt komplicerat. Att sedan förstöra hela den gröna ytan på Sportfältet är en skandal. Sportfältet behövs för rekreation och idrott. Svenska barn rör sig ju allt mindre!

Man kanske rentav kan tänka som så att varför politikerna vill förstöra Edsberg med alla dessa nya byggnader är den ledande majoritetens önskan att straffa Edsbergsborna för att de inte röstade på ”rätt” parti i senaste valet. (Tyvärr är Socialdemokrater, SP, miljö- och vänsterpartister lika ivriga på att förtäta i Edsberg). Man delar också upp Edsberg i små planer (Esset 1:6 är ju redan antaget) så att det blir svårt att förstå hela sammanhanget.

Ann Furugård, Ewa Hellström Boström

Ledamöter i KF
För Sollentunas Bästa