Linbanan i Sollentuna

Ny_Linbana500

På samrådsmötet om linbanan den 3.6.2015 hade vi tillfälle att ställa frågor om linbanan till Anders Hallmén, chef för all byggnation i Sollentuna.
Vi ställde ett antal frågor:
Vad har exploateringen av linbanan kostat hittills? Svar: Jag vet inte

Var är det som linbanan ska gå 1,5 meter över hus? Svar: Vet inte

Vad händer när det blåser kraftigt eller gungar i linbanan? Svar: Det finns säkerhetsföreskrifter

Vilka tjänstemän har varit på studiebesök? Svar: Carin Sköld, Lisa Brattström och Caroline Olsson

Hur stor yta tar garaget för de 114 gondolerna? Svar: Vet inte

Var ska gondolgaraget ligga? Svar: Vid någon av slutstationerna, det kan vara i Södersätra eller vid Häggvik, det finns plats på båda ställena.

Hur mycket energi krävs för att driva linbanan? Svar: Jag vet inte

Är det miljövänligare än buss? Svar: Ja

Den ”heliga bäcken” vid Kastellgårdens mark i Södersätra, vad händer om man bygger ”garage” där? Svar: Det är inga problem, vi löser det.

Säkerheten på alla stationer. Vem är ansvarig för det? Svar: SL ska ha personal dygnet runt.

Vem är ansvarig för avisning av pylonerna? Svar: SL

Är detta förankrat av SL? Svar: Nej

När ska detta projekt börja byggas? Svar: 2021

När ska kraftledningen bort? Svar: 2025

Sedan kom ordföranden i stadsbyggnadsnämnden, Thomas Ardenfors fram: Vi frågade honom:

Varför kan man inte låta att en buss går runt i Söder/Norrsätra? Varför måste det finnas en vändplan för bussen? Varför kan man inte ha en mindre buss? Svar: Det vet jag inget om.

Vi frågade Thomas Ardenfors om kostnaderna hittills för detta projekt? Svar: Du får fråga tjänstemännen.
Ann Furugård, ledamot KF
Ewa Hellström-Boström, ledamot KF