Nu förbereder Sollentunapartiet en kampanj för en folkomröstning för att visa upp det lokala motståndet mot att bebygga sportfältet och mot planerna på genomfartstrafik i Edsberg.

Den 24 april kommer vi att informera om arbetet med att få igenom en folkomröstning på ett Öppet möte kl 19.00 i Arena Edsberg i Edsbergs bibliotek

Våra många kontakter med medborgarna i Edsberg har gjort det klart för oss att en mycket bred majoritet i kommundelen säger nej till att sportfältet bebyggs överhuvudtaget och mot att det dras en trafikled över fältet som drar upp genomfartstrafik i Edsberg.

Trots medborgarnas kompakta motstånd fortsätter kommunens majoritet att planera in bebyggelse och en väg på sportfältet. Därför kommer Sollentunapartiet att försöka få igenom en folkomröstning för att slutgiltigt bevisa att det lokala stödet för en bebyggelse på sportfältet är i stort sett obefintligt i Edsberg.

Från den 15 augusti kommer vi att samla in namn för att få igenom en folkomröstning i Sollentuna för att rädda sportfältet och stoppa planerna på att göra Ribbings väg till genomfartsled – Ribbingsleden. Insamlingen kommer att hålla på under ett halvår i Edsberg – men även i övriga delar av kommunen. För att få igenom vårt krav måste vi få 10% av Sollentunas röstberättigade att skriva på. Vår insamling kommer hur som helst att konkret visa hur stort motståndet mot utbyggnadsplanerna verkligen är och därigenom stärka kampen för ett bevarat sportfält.

Vill Du veta mera eller stödja oss genom att hjälpa till med att samla namn är du välkommen till Sollentunapartiets ÖPPNA MÖTE på biblioteket i Edsberg tisdagen den 24 april klockan 19.00

Hoppas vi ses!

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande

Bevara Sportfältet helt grönt och stoppa Ribbingsleden


Inriktningsbeslutet för Edsbergs sportfält är en miljöfientlig halvmesyr som drar upp tät genomfartstrafik i Edsberg.

Men Sollentunapartiet har INTE givit upp! Tvärtom!
Detta är bara början.

Samtliga partier i Sollentuna – utom Sollentunapartiet – har enats om ett
inriktningsbeslut för Edsbergs Sportfält som innebär att den västra halvan av fältet exploateras med radhus, flerfamiljshus och en genomfartsled till Edsberg – RIBBINGSLEDEN.

De andra partiernas kompromiss är att lämna den östra halvan av fältet grön för ”spontanidrott”. Men då har de lyssnat dåligt på opinionen i Edsberg.. En oerhört stor majoritet av Edsbergsborna vill ha HELA sportfältet bevarat och säger nej till Ribbingsleden – en bullerskapande genomfartsled rakt genom Edsbergs hjärta.

Detta förslag kan inte Sollentunapartiet acceptera. Dels därför att sportfältet är en enhetsmiljö och ett smultronställe som ska lämnas helt grönt utan hus och trafik.
Dels därför att inriktningsbeslutet öppnar upp för en kommande Ribbingled – – rakt genom Edsbergs hjärta.

Sollentunapartiet arbetar vidare för att rädda hela sportfältet och för att stoppa Ribbingsleden.
Minns att vi i Sollentunapartiet räddade Järvafältet från försäljning och exploatering
och då var Järvafältet faktiskt redan så gott som sålt. VI GER INTE UPP:

Vi startar NU en av våra största miljökampanjer för att stoppa planerna helt.
Vi förbereder en folkomröstning i frågan och andra effektiva aktioner.
Hör av Dig! Kom med Du också i vår miljökamp!

Hjälp till i folkomröstningen!

Läs mer på vår hemsida:
www.sollentunapartiet.se

Nu ska Alliansen ta beslut om Sportfältets framtid

Sportfältet idag
Sportfältet

Edsbergsbor!
Säg ifrån så det hörs!

I slutet av november tänker Alliansen ta ett inriktningsbeslut för sportfältets planering och för trafiken på Ribbings väg.

I våras gick kommunen ut och frågade Edsbergsborna om deras åsikter om sportfältets framtid och ökad genomfartstrafik i Edsberg. Sollentunapartiet var med på dessa informationsmöten i Edsbergsbiblioteket och det var mycket lätt att märka att det finns en imponerande bred majoritet i Edsberg med omnejd som vill behålla sportfältet orört och som är helt emot genomfartstrafik från Väsjön på Ribbings väg.

En bilväg rakt över Sportfältet från den nya Väsjöstaden skulle enligt kommunens egen trafikutredning omvandla Ribbings väg till en genomfartsled rakt genom Edsberg med tät trafik. Över 9 000 när vägen öppnas och på sikt 14 000 per dygn. Jämförelsevis är det idag c:a 12 000 bilar på Sollentunavägen vilket ofta leder till köer vid rusningstrafik .

Sollentunapartiet hoppas att Alliansen lyssnar på den mycket breda opinionen i Edsberg som kräver att sportfältet bevaras orört.

Vi ger inte upp förrän sportfältet är räddat. Blir det ett negativt beslut som innebär bebyggelse på sportfältet och genomfarttrafik kommer vi att fortsätta att slåss för fältet – tills det är räddat. Så länge det inte står några hus på fältet finns det hopp.

Sollentunapartiet räddade Järvafältet fem i tolv, när fältet praktiskt taget var sålt för att bebyggas.

Edsbergare! Säg ifrån NU
så Alliansen förstår att fältet måste bevaras orört!

Läs mera om Väsjön på www.sollentunapartiet.se

Ingwar Åhman-Eklund

Offentlig debatt mellan Sollentunapartiet och Miljöpartiet

Kom till vår offentliga debatt mot Miljöpartiet om Väsjöplaneringen Onsdag den 9 november i Edsbergs Bibliotek klockan 18.30

I våras utmanade vi Miljöpartiet på debatt om Väsjöplaneringen eftersom vi var förvånade över att Miljöpartiet kunde tänka sig att bebygga sportfältet och dra in en omfattande genomfartstrafik på Ribbings väg genom Edsberg. Sollentunapartiet vill bevara Sportfältet orört och eventuellt dra trafiken utefter Bäckvägen till Danderydsvägen om detta är nödvändigt.

Debatten med Miljöpartiet kommer nu äntligen att ske Onsdagen den 9 november klockan 18.30 i Edsbergsbiblioteket i nya Arena Edsberg som invigdes i våras..

Alla Edsbergsbor är givetvis välkomna att närvara och att ställa frågor till partierna. Möjlighet att skriva på en protestlista.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om sportfältets framtid och om hur de ska dra trafiken från Väsjön.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen av Sportfältet och om hur trafiken från Väsjön ska dras, Även om detta inte är de slutgiltiga besluten så är de viktiga och styrande för utvecklingen i Edsberg.

Därför är det är viktigt arr Du som är Edsbergsbo NU kontaktar politiker i Alliansen och säger din mening. Det är viktigt att vi talar om att vi vill ha hela sportfältet helt grönt och bevarat för sport och rekreation och att vi inte vill ha flera tusen nya bilar rakt genom Edsberg.

NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT VI SÄGER IFRÅN! VI VILL BEVARA SPORTFÄLTET OCH SÄGER NEJ TILL GENOMFARTSTRAFIK PÅ RIBBINGS VÄG.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

Nu utmanar Sollentunapartiet (S) på öppen debatt i Edsberg om Väsjöplaneringen, sportfältet och Ribbings väg!

I en ovanligt osaklig insändare i Mitt-i Sollentuna talade Socialdemokraterna om att det är stora skillnader mellan Sollentunapartiet och Sossarna i Väsjöfrågan. Det är nästan det enda som stämmer i deras text. Resten är mest pajkastning, avsiktliga felaktigheter och skruvade kvartssanningar.

Därför är det viktigt att lägga saker och ting tillrätta.
Vi i SP vill bygga ut Bäckvägen. MEN vår sträckning går inte förbi mer än några få fastigheter vid Skogsängsvägen.. Den skulle gå öster om dessa fastigheter och så långt ifrån att det finns gott om plats för en trevlig avskärmning. Därför behövs det bara bullerdämpande åtgärder på en mycket kort sträcka. Vi väljer Bäckvägen också för att slippa skövla sportfältet.

MEN helst såg vi att man slapp även den vägen. Skulle det visa sig att miljön är så dålig väster om Väsjön genom föroreningar och träskartad mark att en majoritet inser att detaljplanen ”Mellersta Väsjön” inte kan förverkligas. Då behövs det ingen ny väg utan Frestavägen räcker för den tillkommande trafiken.

Socialdemokraterna vill istället omvandla Ribbings väg till en ”modern stadsgata” som är deras omskrivning för genomfartsled. Den skulle föra in ytterligare tusentals bilar förbi flerfamiljshus i Edsberg som är omöjliga att bullerskydda.

Vi i SP vill ansluta Bäckvägen till Danderydsvägen vid Lidl,s nya butik. Beslut finns redan om att bygga om korsningen. Vi förordar en rondell och en gångtunnel för en säkrare skolväg. Detta skulle ge en smidigare genomströmning än de nuvarande trafikljusen.

Vi vet att en majoritet av Edsbergsborna är mot Socialdemokraternas planer, bl a genom våra breda kontakter med de boende. Valresultatet 2010 bekräftar detta. En folkomröstning vore talande.

Vi kommer givetvis att fortsätta dialogen i Edsberg!

Vi i SP talar alltid klarspråk! Därför utmanar vi Socialdemokraterna på en debattkväll mot oss i Edsberg i höst? Det skulle även bli ett tillfälle för oss alla att få höra vad Edsbergs borna tycker

Hör av er så bestämmer vi datum!

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Kör inte över Edsberg!

Gör inte Ribbings väg till genomfartsled.

Samtliga partier utom Sollentunapartiet tycker att det är riktigt att bebygga Edsbergs sportfält – helt eller delvis. Detta skulle slå sönder friden och parkidyllen och minska ner ytorna för sport och rekreation.

Alla dessa partier vill dessutom dra en bilväg rakt över fältet från den nya Väsjöstaden och ansluta den till Ribbings väg som skulle omvandlas till genomfartsled rakt genom Edsberg med tät trafik. Man beräknar, enligt kommunens egen trafikutredning sidan 32, att antalet bilar per dygn kommer att vara över 9 000 på södra delen av Ribbings väg när vägen öppnas 2015 och på sikt 14 000 per dygn. Jämförelsevis är det idag cirka 12 000 bilar på Sollentunavägen ett normaldygn vilket ofta leder till köer vid rusningstrafik.

Vid korsningen till Danderydsvägen kommer det att bli köbildningar vid rusningstid. Det kommer även att bli många bilar som korsar varandras färd vid infarten till Edsbergs centrum. I Edsberg finns det flera äldreboenden och många äldre rör sig ute i stadsdelen. Ribbings väg korsas av många gående skolbarn och äldre. Över 5 000 nya fordon kommer att öka bullret och de hälsovådliga partiklarna i Edsbergsluften. Redan idag är det svårt att hitta en p-plats i Edsbergs centrum.

Sollentunapartiet anser att det är viktigt att sportfältet lämnas helt orört. Och vi säger bestämt nej till kommunens planer på att dra tät genomfarttrafik rakt genom ett av kommunens tätaste bostadsområden helt i strid med modernt miljötänkande.

Måste man ha en ny trafikled från Väsjöstaden till Danderydsvägen går det att förlänga Bäckvägen genom skogen mellan sportfältet och Edsängen, öster om berget, och ansluta den till Danderydsvägen vid Malla Silverstolpes väg där man bygger en rondell. Från rondellen kan man bygga en väg till parkeringen söder om Edsbergsskolan för kunder till Edsbergs centrum. Det är inte helt bra men oerhört mycket bättre än en genomfartsväg rakt genom Edsberg.

Sollentunapartiet kommer att bjuda in till ett protestmöte mot genomfartstrafiken onsdagen den 8 juni kl 18.30 i Edsbergs Bibliotek vid Edsbergs Torg. Vi kommer att dela ut protestlistor vid mötet. Det gäller att visa alla politiker vad Edsbergsborna tycker om den föreslagna genomfartsleden.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

Utställning 20-21 maj 2011 om utveckling av sportfältet i Edsberg

Kommunen har tagit fram 4 alternativa förslag för sportfältets framtid- tyvärr alla med bebyggelse – i olika omfattning. Dessa kommer att skickas ut till medborgarna. Den 20-21 maj kommer kommunen att ha en utställning i Edsbergs bibliotek

Alternativ 1 Kvartersstaden
Kvarter med flerbostadshus i 4-5 våningar uppförs på båda sidor om den genomgående gatan mellan Edsberg och Frestavägen. Cirka 850 lägenheter i Väsjön södra och cirka ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 1: Kvartersstaden

Alternativ 2 Blandstaden
Bebyggelsen trappas från 5 våningar på den västra sidan om gatan till 4 våningar på den östra sidan för att sedan övergå till ett radhus närmast motionsspåren. Cirka 350 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och cirka 80 radhus på fältet väster om Väsjöbacken samt ca 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ nr 2: Blandstaden

Alternativ 3 Väsjöbågen
Den nya genomgående gatan ansluts med trevägskorsning till Ribbings väg. På gatans västra sida uppförs flerbostadshus i kvarter i 4-6 våningar, i den övre delen av sluttningen ges plats för radhus. Cirka 450 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatans västra sida och cirka 30 radhus i sluttningen väster om flerbostadshusen samt cirka 150 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr3: Väsjöbågen

Alternativ 4 Väsjöstråket
Med en stadsgata kantad av sammanhängande bebyggelse i 4-6 våningar förbinds Väsjöområdet med Edsberg. Cirka 500 lägenheter i flerbostadshus längs huvudgatan och radhus närmast fältet väster om Väsjöbacken samt cirka 200 lägenheter norr om Ribbings väg.

Alternativ Nr4: Väsjöstråket

Miljöalternativet från Sollentunapartiet

När det gäller Sportfältets framtid finns det givetvis ännu ett alternativ vid sidan av de fyra alternativ som kommunen sänt ut inför utställningen den 20-21 maj – Ett helt orört sportfält som det ser ut idag.

Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält
Alternativ Nr 5: ett helt bevarat och grönt sportfält

Ett stort antal organisationer och enskilda Edsbergsbor och andra kräver liksom Sollentunapartiet att Edsbergs sportfält skall bevaras som det är idag utan bostadsexploatering och en stor genomfartsled för biltrafik.
Sportfältets västra dalgång från Ribbings väg och Tennishallen upp mot Väsjön ska bevaras helt orört för fotboll, annan sport, utflykter och andra fritidsaktiviteter.
Sollentuna Uniteds nuvarande klubblokaler för sporten bör dock moderniseras. En ny väg över fältet är orealistisk, eftersom den skulle leda till en genomfartstrafik i Edsberg på 14 000 bilar. Flera bilar än vad det är på Sollentunavägen idag med 12 000 fordon. Ribbings väg är inte byggd för denna stora trafik. Edsberg är fyllt av skolbarn och äldre människor.

Säg NEJ till en exploatering av sportfält och en tät och snabb genomfartstrafik på Ribbings väg. Kontakta kommunen och tala om att DU vill ha Alternativ fem – Miljöalternativet från Sollentunapartiet

Pressmeddelande från Sollentunapartiet

Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken

Framgång för alla som vill rädda Edsbergs Sportfält och Väsjön! Nya direktiv för planeringen och detaljplanerna senarelagda!

Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslöt den 6 december att anta nya direktiv för Väsjöplaneringen och att senarelägga antagandebesluten om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta.

Detta är en framgång för alla oss som arbetar för att få till stånd en planering av området som tar hänsyn till miljön och till de boendes ekonomi och trivsel.
Vi i Sollentunapartiet liksom Väsjöns tomtägareförening, Villaägarnas Riskförbund, Naturskyddsföreningen, Sollentuna United och många, många boende i Edsberg har på olika sätt arbetat under flera år för att få till stånd en ändring av planeringen av Väsjöprojektet.

Nu har vi uppnått ett viktigt delmål. Kommunens majoritet har drivit igenom nya direktiv som kan leda till att sportfältet räddas, att planerna på genomfartstrafik på Ribbings väg skrotas, att de orimliga gatukostnaderna omprövas, att strandskyddet runt Väsjön respekteras, att det blir en realistisk planering av parkeringen till Väsjöbacken.
 
I direktiven ingår bland annat att man ska ta fram alternativa sätt att bygga i området mellan Väsjön och Edsberg, både avseende läge och typ av bebyggelse, och också visa förslag där en större del av Sportfältet bevaras som park.

Kommunen ska ta fram en kommunikationsplan där det framgår hur samråd med och information till berörda invånare ska ske.

Bland det viktigaste är att man lovar att åsikter som inkommer under planeringen ska kunna leda till att nya förslag arbetas fram. Nya förslag ska tas fram med bibehållande av en god totalekonomi i projektet. Planprocessen ska pågå under det första halvåret 2011.

Vi i Sollentunapartiet ser fram emot en planprocess som leder till att sportfältet bevaras, att berörda fastighetsägare får rimliga kostnader för VA och annat, där trafiken inte belastar Ribbings väg, där Väsjöns strandskydd respekteras och där idrottsverksamheterna på sportfältet och i Väsjöbacken kan vara kvar och utvecklas.

Vi Sollentunapartiet vill särskilt betona att vi inte är emot att de byggs nya bostäder i Väsjöområdet. Däremot kräver vi att bebyggelsen utgår ifrån att områdets miljökvaliteter bevaras och att antalet bostäder inte alstrar så mycket trafik att förbindelserna till och från området skapar problem. En trädgårdsstad med många småhus och villor kan vara en miljöriktig lösning.

Sollentunapartiet tar parti för miljön, de boende i området och de som använder sportfältet.
Sollentuna den 8 december 2010

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp – framgång för SP

Sportfältet

Vid PFU,s möte i går beslöt utskottet att ta ut alla Väsjöplaner ut dagordningen   för att gå igenom dem på nytt. Bland annat vill man nu se över parkeringen till   Väsjötoppen, trafiken mellan Väsjön och Edsberg och att göra större delen av  sportfältet till park.   Samt gatukostnader och kajer runt Väsjön.

Detta är en stor framgång för Sollentunapartiet med vår huvudfråga i valet – även om det ännu inte är  klart hur de slutliga besluten blir. Utan SP hade man klubbat en väg över fältet nu i höst!

Nu finns det stora chanser att fältet blir räddat och att de boende slipper genomfratstrafik  på Ribbings väg.

Pressmeddelande från Sollentuna kommun:
Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslutade den 6 december att senarelägga antagandebeslutet om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta.
 
Enligt det tidigare tidsschemat skulle kommunfullmäktige besluta om antagande den 15 december.
– Det är ett stort projekt och alla delar har ännu inte riktigt fallit på plats. Det handlar om exploateringsavtal med stora bygg- och fastighetsföretag som ännu inte är helt färdigförhandlade. För att inte riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader skjuter vi på besluten till någon gång under det första halvåret 2011, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande, kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP).

Utskottet beslutade även om att komplettera direktiven till kommunledningskontoret för kommande etapper av planläggningen.
– Vi behöver bland annat titta på alternativa lösningar för utvecklingen av Edsbergs idrottsområde och förbindelserna för trafiken mellan Edsberg och Väsjöområdet samt att kommunicera detta på ett bra sätt, säger Gabrielsson.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet

Nya direktiv för Väsjöområdet! Räddar kanske sportfältet?

I valet var en av Sollentunapartiets viktigaste valfrågor att rädda Edsbergs sportfält, stoppa genomfartstrafik på Ribbings väg och att hela Väsjöprojektet skulle planeras om.

I ett flygblad i valspurten erkände Alliansen att Väsjöprojektet ”enligt nu gällande kalkyler kommer att kosta 1,4 miljarder kronor” men att ”investeringarna kommer i huvudsak att betalas av fastighetsägarna i området”. Det visade sig också att tomtägarna i Norr- och Södersättra krävdes på gatukostnadsbidrag på över 400 tkr!

Men sedan visade det sig att kommunen redan 1973 i ett avtal med Väsjöns tomtägareförening tagit på sig att bekosta väghållningen i området i all framtid. Kommunens möjligheter att få betalt av fastighetsägarna synes vara juridiskt obefintliga. Först nekade kommunen till att avtalet överhuvudtaget fanns. Hade brunnit upp trodde någon sig veta. Sedan har kommunen påstått att det inte är giltigt!

Naturskyddsföreningen har också överklagat beslutet att ta bort strandskyddet runt Väsjön. Anläggandet av en lång kaj är en miljöförstörande åtgärd som kostar stora pengar.

Sollentunapartiets stora framgång i valet 19 september, i västra Edsberg blev vi största parti i kommunalvalet, gjorde att Alliansen förstod att de boende motsatte sig planerna.

Därför har Alliansen nu meddelat att man kommer att lägga fram nya direktiv för hur Väsjöbebygelsen ska utformas. Vad vi hittills sett, bla på Lennart Gabrielssons blogg, skriver han bl a att ”olika trafiklösningar ska presenteras samt olika sätt att bygga, t ex typ av bebyggelse, ska tas fram. Alliansens ambitioner är att bevara en större del av sportfältet samt att se över trafikflödet i Edsberg.” Gabrielsson har också fått lämna ordförandeskapet i planutskottet. Vilket kanske i sig kan leda till en mer demokratiskt förankrad planering.

Vi hoppas att detta kommer att innebära att sportfältet bevaras och att Edsberg slipper mängder av genomfartstrafik. Men det krävs även att fastighetsägarna slipper att betala belopp på 400 tkr och att strandskyddet runt Väsjön respekteras.

Nu står hela projektet inför ett avgörande vägskäl. Antingen en uppgörelse där kommunen tar hänsyn till miljövärdena och låter bli att avkräva tomtägarna över 400 tkr per tomtägare eller många år av överklaganden och civilrättslig process om gatukostnaderna.

Tomtägarna stöds helhjärtat av Villaägarnas Riksförbund som ser detta ärende som en viktig principfråga som de är beredda att driva på riksplanet. Vi kan komma att se mycket om detta i media om man inte kan komma överens.

Precis som vid ombildningarna står Sollentunapartiet på samma sida som de boende och deras organisation.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet