Förstör inte sportfältet

Sportfältet

Jag tillhör den kategori av människor som söker mig till våra grönområden. Jag är hundägare och tränar och promenerar ofta vid sportfältet, dessutom tränar jag styrketräning flera gånger i veckan på kraftsportklubben.

Nu när skolorna har börjat och semestrarna är slut är det ofta aktiviteter av olika slag på sportfältet, brännboll, fotboll, hundträning med mera. Konstgräsmattorna får ju ingen vara på om de är bokade. Här råder oftast full aktivitet vilket drar med sig extra trafik, dessutom är parkeringen vid torget för liten redan nu på eftermiddagarna.

Vi måste tänka på våra barn, det som försvinner går inte att återskapa, sportfältet är en oas, med elljusspåret i anslutning och Väsjöbacken i närheten. Det vore synd och skam att förstöra detta, eller tycker politikerna att ungdomarna ska börja rycka handväskor av gamla tanter med rullator i stället för att spela fotboll och brännboll.

Gunilla Söderberg

Källa: Mitt i Sollentuna, 12 oktober 2010

Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden

Utbyggnaden av Väsjöstaden med 2 800 lägenheter berör alla Sollentunabor, inte bara de som bor närmast, i t ex Edsberg. Kommunen kommer de närmaste åren att behöva lägga ut över 300 miljoner för det nya området. Det betyder mindre pengar till vård, skolor och omsorg. Totalt kommer det att kosta en och en halv miljard!

Den vackraste delen av Rösjöspåret som kommer att krympa.

I detaljplanerna ståt ingenting om följande:

  • Det unika Rösjöspåret, som används aven mängd motionärer, ser enligt planerna ut att halveras.
  • Väsjöbackens parkering med plats för 500 bilar ska bebyggas. I stället planeras en p-plats för 120 bilar bredvid Familjebacken. Var ska alla bilar stå när det ar tävlingar etc i Edsberg? Hur många vill släpa sina skidor så långt?
  • I den nya staden med plats för 10000 personer planeras inte mycket service. De nya invånarna ska handla i Edsberg. Hur många av de bilburna i Väsjöstaden kommer att nöja sig med lilla Edsbergs centrum när de kan välja något av våra stora köpcentra?
  • Vad betyder det för infartsparkeringarna om ett stort antal av Väsjöstadens invånare vill parkera vid pendeltågsstationerna. Redan nu är det mycket svårt att hitta plats.
  • Hälften av trafiken från det nya området beräknas gå genom Edsberg, som därmed får fördubblad trafik. Bullernivåerna lär öka. Hur tänker man lösa utfarten från Edsbergs centntm? Redan idag är det svårt i rusningstrafik att ta sig ut på Ribbings väg. Andra hälften av trafiken beräknas gå längs Frestavägen som återigen blir starkt trafikerad.
  • Det sägs ingenting om vilken sorts bostäder det ska bli i flervåningshusen. Om det blir som i Sollentuna centrum och Silverdal har inte ungdomar råd att flytta in där. Samtidigt är det just nya ungdomsbostäder som vi behöver i Sollentuna.

Av folkhälsoskäl är det viktigt att inte sportfältet bebyggs och att det nuvarande Rösjöspåret bevaras. Självklart ska det inte heller dras en väg rakt över sportfältet upp genom Edsberg.

Ewa Hellström-Boström
Sollentunapartiet

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 20 april 2010

Väsjöstaden blir en tillgång för kommunen

Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken
Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken.

Svar på insändaren ”Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden” den 20 april: Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet framför i en insändare i Mitt i Sollentuna kritik mot den nya Väsjöstaden. Bland annat skriver hon att Sollentuna kommun ska ”lägga ut” 300 miljoner på det nya området.

På sikt kommer Väsjöstaden att bli självförsörjande och vara en inkomstkälla för kommunen. Inkomsterna kommer från markförsäljning och gatukostnader. Man ska också minnas att många privatpersoner väntat i över 20 år på att få bygga. Hindren har varit vatten- och avloppsfrågan samt trafiken på Frestavägen.

Rosjöspåret som i dag är cirka sex kilometer kommer troligen att kortas med några hundra meter medan Väsjöstaden byggs. Däremot kan vi göra motsvarande förlängning på spåret när området är utbyggt.

Parkeringenv id slalombacken kommer delvis att bebyggas. Men en ny parkering byggs. Var denna placeras är inte  klart, det beror på hur skidområdet kommer att förändras.

I planen för Väsjöområdet ingår förskolor, skolor och äldrebonden. När det gäller affärer avgör köpkraften i området.

Majoriteten i Sollentuna ska arbeta för att kollektivtrafiken till Väsjöstaden byggs ut. Därmed blir buss ett naturligt komplement till pendeltåget.

Alliansens ambition är att det ska finnas blandade upplåtelseformer i Väsjöstaden, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Stockholmsområdet växer i snabb takt. Det ger ett stort behov av bostäder i regionen. Sollentuna tar sitt ansvar – vi bygger för framtiden!

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 11 maj 2010