Om Väsjöstaden

Väsjöområdet1401116-20150213-med-namn-stor
Detaljplaner Väsjön, 2015-02-13

Läs mer på Sollentuna.se

Vasjon Förslag N1

Vasjon Förslag 2

Vasjon Förslag 3

Vasjon Förslag N4

Plansamrådshandlingar

Väsjöområdet – händelseutveckling (historik) (938 kb) Öppnas i nytt fönster
Utbyggnad av Väsjöområdet, behovsbedömning (241 kb) Öppnas i nytt fönster
Detaljplan för Väsjöområdet (2931 kb) Öppnas i nytt fönster
Kvalitetsprogram för gestaltning (131833 kb) Öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivning (5851 kb) Öppnas i nytt fönster
Trafikrapport (2916 kb) Öppnas i nytt fönster

Väsjönytt
Väsjönytt nr 1 2011 (897 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 1 2010 (8219 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 2 2008 (862 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 1 2008 (787 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 1 2007 (1011 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 2 2006 (1109 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 1 2006 (316 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 2 2005 (1178 kb) Öppnas i nytt fönster
Väsjönytt nr 1 2005 (594 kb) Öppnas i nytt fönster

Information och bilder från Sollentuna kommun