Bevara strandlinjen när Väsjöområdet bebyggs

Väsjön

Att det är attraktivt att bosätta sig i Sollentuna kommun beror inte minst på att det är nära till stora naturområden. Den utbyggnad av bostäder som är nödvändig borde därför ske med målsättningen att så långt möjligt bevara befintliga stadsdelars gröna karaktär liksom unika ”grön-blåa stråk” av samman hängande sjö- och skogsområden.

Det är helt enkelt det samhällsekonomiskt optimala sättet för Sollentuna kommun att växa. Utifrån den målsättningen tyckerjag att planerna för utbyggnad runt Väsjön är närmast ett skräckexempel på hur det kan gå när ett krasst och kortsiktigt bostadsbyggarintresse tar överhanden.

l stället för att bevara strandlinjen från bebyggelse, till gagn för både djurliv liksom för friluftsliv, innebär planen att bygga kajer ut i sjön! l stället för att söka bevara Edsbergs lugna boendemiljö innebär planen att en bro för obegränsad genomfart av bilar ska dras upp till Ribbings väg!

Kära beslutsfattare i Sollentuna kommun, det finns fortfarande möjlighet för er att ändra er och fatta ett beslut om utbyggnad runt Väsjön som präglas av en långsiktigt god omsorg om existerande och kommande invånare i Sollentuna, vare sig tillhör människa-, djur- eller växtsläktet.
Ta den chansen!

Jerher Forssell, Edsberg

Källa: Mitt i Sollentuna, 16 november 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 − 2 =