Kassaskåpstjuvar slog till mot gym

Kassaskåpstjuvar slog till mot gym
Kraftsportklubbens ordförande Jan Wramberg tror att det är några av klubbens medlemmar som brutit sig in i träningslokalen. Foto: Chris Anderson.

Tjuvarna sågade sig in genom väggen till gymmet och bröt upp kassaskåpet.
Förutom 10 000 i kontanter tog de med sig vikter på sammanlagt 800 kilo.
Fotavtryck är polisens enda spår.

79-åriga Roger Lindfors är en trogen medlem i Sollentuna kraftsportklubb. När han kom till gymmet på tisdagsmorgonen efter nyår var något fel.

– Det var mörkt, men jag förstod att det var något mystiskt eftersom dörren på gaveln stod öppen. När jag gick in såg jag att bänkarna stod huller om buller och att papper från kontoret låg utströdda.

Tjuvarna hade under natten sågat ett hål i väggen på baksidan av lokalen för att sig in. Därifrån fortsatte de till kontoret där kassaskåpet ?nns.

Kassaskåpstjuvar slog till mot gym
Det är inga 14-15-åringar som gjort det här. Det är vuxna, riktigt kraftiga grabbar, säger Jan Wramberg. Foto: Chris Anderson.

– Man har borrat ett hål i kassaskåpet och petat upp kolvarna. Sedan har man bänt upp det med någon form av hydraulisk domkraft. Det måste ha varit någon större grej för man hade burit ut träbänken för att få plats, säger Jan Wramberg, kraftsportklubbens ordförande.

I skåpet fanns 10 000 i kontanter. Dessutom tog förövarna med sig runt 50 hantlar och skivstänger som vägde sammanlagt 800 kilo. Polisen misstänker att gärningsmännen burit ut vikterna genom nödutgången där ett fordon ska ha stått parkerar.

Den tyngsta vikten vägde nära 50 kilo.

-Det är inga 14-15-åringar som gjort det här. Det är vuxna, riktigt kraftiga grabbar, säger Jan Wramberg.

Han är övertygad om att några av träningsklubbens medlemmar är inblandade.

– Varför skulle våra medlemmar skilja sig från resten av befolkningen? De här personerna verkar hemmastadda och vet var saker finns. Bara en sak som att veta var man ska borra och sedan stå och borra i tio millimeter stål, säger han.

De förlorade träningsredskapen är värda nära 100 000 kronor, men Jan Wramberg tror inte att tjuvarna är ute efter pengarna.

– Det går inte att lägga ut en annons om så mycket vikter. Det är helt klart att huvudskälet var att bygga ett eget personligt gym.

Elisabeth Kågebro, inspektör vid samordningen norrort, håller med om att tjuvarna troligen kommer att använda träningsredskapen för eget bruk eller att det handlar om ett beställningsjobb.

Hon säger att tillvägagångssättet är lite udda.

– Att såga sig in genom väggen är inte så vanligt. Det förekommer ju, men oftast bryter man upp ett fönster eller dörrar vid inbrott, säger hon.

Polisen har inga misstänkta och inte särskilt mycket att gå på. Men några lösa papper, som låg på golvet i lokalen, har tagits i beslag i ett försök att säkra spår.

– Man kan tänka sig att gärningsmännen har klivit på dem. Men det är inte så våldsamt stor chans att få fast någon på skoavtryck, säger Elisabeth Kågebro.

Det är andra gången på mindre än ett år som kraftsportklubben i Sollentuna har inbrott. Jan Wramberg tror att det är samma personer.

– Man har tagit sig in på samma sätt. Men i somras öppnade man bara kassaskåpet, säger han.

Efter första inbrottet förstärkte klubben kassaskåpet och satte in en gallergrind. Nu ska de även installera larm.

Klubben har också utlovat en belöning på 10 000 kronor till den som lämnar upplysningar så att de skyldiga åker fast.

Roger Lindfors förstår att lokalen lockar tjuvarna eftersom den ligger lite ensligt vid Edsbergs sportfält.

– Det är inte så mycket folk som rör sig där på nätterna. Men jag vet inte vad det är för fel på folk som gör sådant där. Det är bedrövligt.

Han hoppas att gymmet snart ska öppna igen.

– Det är jobbigt att inte få röra på sig när man är van att träna två gånger i veckan.

Marie Bergström
marie.bergstrom@mitti.se
tel 550 550 89

Källa:  Mitt i Sollentuna, 18 januari 2011

Politiskt beslut om Väsjöområdets fortsatta planläggning

Framtidsbild av Väsjöområdet.

Artikeln nedan från Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008 visar att alla våra kommunala politiker utom Sollentunapartiet är överens om det mastodontprojektet  Väsjöstaden och fortsätter planeringen av utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på Edsbergs sportfält. Sollentunapartiet säger ett klart NEJ till dessa planer.

Kommunstyrelsen och plan- och fastighetsutskottet (PFU) har gett direktiv till kommunens planeringstjänstemän om fortsättningen av Väsjöområdets planläggning. Området kommer eventuellt att delas upp i flera detaljplaner varav några kan komma att antas av kommunfullmäktige hösten 2009.

Alla politiska partier i kommunstyrelsen utom Sollentunapartiet är överens om den fortsatta planeringen. Sollentunapartiet motsätter sig den del i planeringen som gäller utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på nuvarande Edsbergs sportfält.

Enligt de politiska direktiven när det gäller sportfältet ska detaljplanen skapa förutsättningar för framtida investeringar med den idag bibehållna öppenheten i den delen av dalgången som innehåller bland annat konstgräs och grusfotbollsplaner. Området som tidigare benämnts Idrottsstaden ska reserveras för fritids-/idrottsändamål för att möta kommande behov.

Fel att låsa fast
Men området ska också kunna inrymma andra verksamheter som till exempel skola, varför marken ska planläggas för allmänt ändamål. Eftersom behov ändras över tiden vore det enligt direktiven fel att i nuläget låsa fast marken för ett visst ändamål. Om de nuvarande planerna blir verklighet innebär det att en del av det nuvarande sportfältet exploateras.
– Vi är kritiska mot att inkräkta på sportfältet som är det största området vi har i kommunen för fria aktiviteter och som används dagligen, säger Sollentunapartiets Jan Wramberg.

3500 fler bilar
För butikerna i Edsbergs centrum skulle utbyggnaden av Väsjöområdet och vägen till Edsberg betyda ett välkommet tillskott av kundunderlag.
– Det betyder att omkring 3 500 fler bilar än idag skulle passera genom Edsberg, till vilken nytta? Butikerna har mycket kunder idag, det är ofta långa köer, och var skulle alla dessa nya kunder parkera? Sollentunapartiet och många Edsbergsbor kommer att protestera mot detta och vi vill se en alternativ lösning till detta i den fortsatta planeringen, säger Jan Wramberg.

Bara en tredjedel kvar
PFU:s ordförande Lennart Gabrielsson menar att öppenheten skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt på sportfältet för bland annat spontanidrott. Förberedelser för att möta morgondagens krav på idrottsanläggningar skall också möjliggöras.
– Om vi ska lyckas med utbyggnaden ur ett miljöperspektiv är det nödvändigt att bygga tillräckligt antal bostäder som underlag för investeringar i exempelvis fjärrvärme och kollektivtrafik. När det gäller Edsbergs centrum behövs mer ny köpkraft. Idag bor det bara en tredjedel kvar jämfört med när området var nybyggt på 1960-talet. Att knyta samman Edsbergs centrum och Väsjöområdet med en ny väganslutning utöver Frestavägen och Norrortsleden skapar fler bra förutsättningar; mer köpkraft, bättre och snabbare kollektivtrafik, säger Lennart Gabrielsson.

Peter Holstad

Källa : Sollentuna Journalen nr 7, vecka 44 – 48 2008

Stoppa skövlingen av Sportfältet i Edsberg!

Edsbergs-Kuriren 2008-11-16

Om tio år kommer det på Sportfältet i Edsberg sannolikt inte att finnas några gräsplaner att spela på eller leka på! Den tennishall som finns nu kommer att rivas. Den grusplan som används för fotboll och andra övningar kommer att försvinna eftersom det skall dras en genomfartsväg från Södersättra till Edsberg. Tusentals fler fordon kommer att dra genom Edsberg på väg mot Danderydsvägen, kanske med ett mellanstopp för att handla i Edsbergs påstått alldeles för dyra ICA-butik.

Allt detta blir följden av ett genomförande av de nuvarande planerna på det jättestora projektet ”Väsjöstaden”. Ett tjugotals punkthus om fyra, fem våningars höjd skall enligt en skiss från kommunalkontoret byggas på Sportfältets gröna ytor. En genomfartsväg från övriga delar av ”Väsjöstaden”, skall gå i en båge fram till Väsjön åt ena hållet och utvidgar sig till Frestavägen åt det andra.

Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Edsberg

Dessutom kommer Väsjöbackens parkeringsplats flyttas från den västra sidan till den östra och läggas längs sluttningen. Med tillfart via den nämnda genomfartsleden från Södersätra.

Detta och mycket annat hävdades på ett opinionsmöte lördagen den 15 november i ”Galaxen” i Edsberg. Ett sjuttiotal åhörare i övre medelåldern hade samlats i den rivningshotade lokalen till mötet som hade anordnats av Sollentunapartiet. Mötet leddes av en av partiets fem kommunfullmäktigeledamöter, Jan Wramberg, edsbergsbo, biträdd av partiets gruppledare kommunfullmäktige, Ingwar Åhman-Eklund.

Om detta skulle stämma innebär det ett hårt slag inte bara för de idrotts- och frisksportintresserade i Edsberg utan för många andra i kommunen som ser Sportfältet som en ideal plats för att idka ett sunt friluftsliv. De inomhuslokaler som planeras litet vid sidan om gräsfältet kan inte på något sätt ersätta det nuvarande. De konstgräsbevuxna planerna i östra delen av Sportfältet är allt som blir kvar.

Att fler bostäder behövs i Sollentuna är klart. Att ordnandet av vatten- och avloppsproblemen i stugområdena i Norr- och Södersätra är helt nödvändiga, med tanke på att många bygger om husen till permanentboende. Det är för att finansiera det senare som man behöver bygga de nämnda punkthusområdena.

Men det måste finnas utrymme för kompromisser. De boende, både i Edsberg och i den nya Väsjöstaden behöver Sportfältet för sin rekreation. Och till Väsjöbacken vill tusentals skidåkare från hela norra Stor-Stockholmsområdet komma på ett enklare sätt, än att behöva kryssa genom Edsbergs centrum!

Beslut i detta planärende väntas kunna tas under 2009.

Alla idrotts- och friluftsintresserade i hela kommunen bör göra front mot dessa planer! Hör av er till era politiska partier i kommunfullmäktige!

Herman Gyllenhaal
Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

Hämtat från http://www.bolagsfakta.se