Vad vill Sollentunapartiet med Edsberg?

Sumpskogen
Har bävrar varit framme i Sumpskogen bredvid Väsjön? Passa på att bekanta dig med denna intressanta plats väster om Väsjön. Här finns en fin allé och till vänster tjugo meter in i snårskogen finns det som kallas för Lilla Väsjön. Här vill man bygga flervåningshus. Är det verkligen möjligt att bygga här på vattnet eller är det alliansens önsketänkande?

1. Vi vill att hela Väsjöprojektet planeras om och att Edsbergs sportfält bevaras grönt och utan genomfartstrafik. Vi vill inte att Väsjöbackens parkering bebyggs och inte heller Sumpskogen eller Rökeriet. Vi anser att man med det snaraste bör bygga ut vatten- och avlopp till Södersätra och Norrsätra samt att de som har fritidshus där ska få stycka av sina tomter om de så önskar. Kostnaderna för vägavgifterna bör inte belasta de boende i Södersätra och Norrsätra utan betalas via skatten.

2. De vinster som AB Sollentunahem tar ut på sina hyresgäster (upp mot 8000 kr om året) bör gå tillbaka till hyresgästerna i stället för att tas ut som en extra skatt för hyresgästerna. Som det är nu berikar de i stället kommunens kassa.

3. Vi anser att Edsberg är färdigbyggt i och med HSB:s bebyggelse av ”Rösjö ängar”. Vi vill inte att Sollentunahem förtätar Edsberg med några extra punkthus här och var. Trafik- och parkeringssituationen är tillräckligt komplicerad som den är.

4. Ungdomarna i Edsberg bör ha en egen fritidsgård liksom att det bör vara färre barn i varje avdelning i förskolan.

De två klubbade Väsjöplanerna överklagas och kampen för Sportfältet går vidare

Sportfältet idag

Onsdagen den 13 april klubbade Sollentunas kommunfullmäktige två detaljplaner i Väsjöområdet. Sollentunapartiet var det enda partiet som sade NEJ till dessa planer.

Den ena planen, Väsjön Mellersta, omfattar i huvudsak den mark som idag används av Väsjöbacken som parkeringsplats. I den planen låg förut en väg tvärs över sportfältet men den har nu undantagits ut planen. Den planen hade även vi kunnat sagt ja till om kommunen hade tagit hänsyn till strandskyddet, gjort seriösa markundersökningar av de föroreningar som finns i marken där samt tagit fram en tillräckligt stor parkeringsyta som ersättning för den som ska bebyggas.

Den andra planen för Södersätra och Kastellgården, tvingades vi avslå ihop med förslaget till gatukostnadsutredning eftersom kommunen vill ta ut hutlöst höga gatukostnader av fastighetsägarna.

Men båda planerna kommer att överklagas på olika sätt. Naturskyddsföreningen har en pågående överklagan mot borttagandet av strandskyddet för Väsjön och fastighetsägarna kommer att överklaga den gatukostnadsutredning som den styr den andra planen. Det överklagandet kommer de att driva ända upp i EU-domstolen.

Kampen för att rädda Sportfältet engagerar allt fler.

Frågan om själva sportfältet kommer att avgöras i höst. Den 20-21 maj kommer kommunen att presentera nya planer på ett informationsmöte i Edsberg. Allt fler engagerar sig för Väsjön och för Edsbergs Sportfält. Nu håller de som bor i Edsberg på med att tillsammans med folk som använder fältet att bilda en aktiv vänförening för Edsbergs Sportfält. Det är mycket bra. En vänförening kan betyda mycket.

Gå med Du också i SPORTFÄLTETS VÄNNER!

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet

Startklart för Väsjöbacken – Idag klubbas planerna för den nya backen för snowboardåkare.

Andrée Österblom och Douglas Jeleborg giädjs åt att det satsas på Väsjöbackens snowboardåkare. Foto: Sara Holmgren.

Norra Stockholms populäraste skidbacke ska bli bäst. I kommunfullmäktige är man överens över blockgränsen om att skjuta till 10 miljoner kronor för att bland annat anlägga en park för snowboardåkarna i Väsjöbacken.

I morgon fattas beslutet.

De båda Sollentunaborna Douglas Jeleborg och Andrée Österblom spenderar många timmar i Väsjöbacken om vintrarna. Både som snowboardtränare för Sollentuna slalomklubb och på fritiden.

-I dag finns det bara ett hopp ibacken och när det är mycket folk här, ja då går tiden mest åt att sitta och vänta, berättar Andrée.
– Det är kul att det satsas på detta, speciellt eftersom snowboarden börjar bli populär igen. När vi har nybörjarträning är det folk i alla åldrar som vill prova på, säger Douglas.

Sollentuna kommun satsar nu 10 miljoner kronor på att förbättra sin skidbacke.
– Den behöver byggas ut och moderniseras för att möta anstormningen av besökare. Detta är en prioritering vi gjort och som känns viktig. Det är inget kontroversiellt beslut, det råder enighet bland politikerna, säger kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Gunnar Bergqvist (FP).

Att beslutet är enhälligt bekräftas av nämndens andra vice ordförande Tanja Bojovic (S).

-På det stora hela är vi överrens, säger hon.

Målet är bättre tillgänglighet och på kultur- och fritidsförvaltningen finns en plan för att dela upp backen mellan olika intressenter. Den största förändringen är en så kallad “fun park” med olika typer av hopp och rails för snowboard- och freestyleåkare.

-Vi tänker skapa ett landskap i östra delen av backen där de kan få åka för sig själva. Då stör de inte övriga åkare och får vara i fred, säger förvaltningschefen Kjell Lauri.

Den planerade fun-parken innefattar ett område stort som en fotbollsplan. Området är idag skogbeväxt och arbetet med att forma landskapet kommer ta tid.
– Realistiskt sett lär parken stå klar först vintern 2013-2014, säger Kjell Lauri.
Planer ?nns också för en ny parkering i den sydöstra delen av backen. Där kommer det att finnas utrymme för 350 nya parkeringsplatser.
– Den be?ntliga parkeringen fungerar bra men blir snabbt full.
Planer på utbyggnad av Väsjöstaden kan dock ta bort ytan, men det blir en senare fråga för oss, säger Kjell Lauri vidare.

Kommunens planer för området oroar dock Väsjöbor.
– Om bostäder byggs på parkeringen, vart ska bilarna då ta vägen? Det kommer att bli en farlig tra?ksituation om de ska köra runt i bostadsområdena för att hitta parkeringar. Här är redan fullt, säger Micke Wiberg från Väsjögruppen.

Arbetet med utvecklingen av Väsjöbacken är fortfarande i projekteringstadiet.
-Vi håller på med ett förfrågningsunderlag för upphandling, säger Kjell Laurie.

Tobias Sahlén
tobias.sahlen@mitti.se
tel 550 550 75

Källa: Mitt i Sollentuna, 12 april 2011

Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp – framgång för SP

Sportfältet

Vid PFU,s möte i går beslöt utskottet att ta ut alla Väsjöplaner ut dagordningen   för att gå igenom dem på nytt. Bland annat vill man nu se över parkeringen till   Väsjötoppen, trafiken mellan Väsjön och Edsberg och att göra större delen av  sportfältet till park.   Samt gatukostnader och kajer runt Väsjön.

Detta är en stor framgång för Sollentunapartiet med vår huvudfråga i valet – även om det ännu inte är  klart hur de slutliga besluten blir. Utan SP hade man klubbat en väg över fältet nu i höst!

Nu finns det stora chanser att fältet blir räddat och att de boende slipper genomfratstrafik  på Ribbings väg.

Pressmeddelande från Sollentuna kommun:
Detaljplaner för Väsjöområdet skjuts upp Kommunstyrelses plan- och fastighetsutskott beslutade den 6 december att senarelägga antagandebeslutet om de två första detaljplanerna för Väsjöområdet, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta.
 
Enligt det tidigare tidsschemat skulle kommunfullmäktige besluta om antagande den 15 december.
– Det är ett stort projekt och alla delar har ännu inte riktigt fallit på plats. Det handlar om exploateringsavtal med stora bygg- och fastighetsföretag som ännu inte är helt färdigförhandlade. För att inte riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader skjuter vi på besluten till någon gång under det första halvåret 2011, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande, kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP).

Utskottet beslutade även om att komplettera direktiven till kommunledningskontoret för kommande etapper av planläggningen.
– Vi behöver bland annat titta på alternativa lösningar för utvecklingen av Edsbergs idrottsområde och förbindelserna för trafiken mellan Edsberg och Väsjöområdet samt att kommunicera detta på ett bra sätt, säger Gabrielsson.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet

Väsjöbacken blir ett alpint centrum

Anders Törner
I skogen till vänster ska en snöpark med ny lift byggas. Tränaransvarige Anders Törner hoppas att den ska minska trängseln i Väsjöbacken. Foto Anna Zek.

Tiomiljonerssatsning ska minska trängseln i backen

Nya liftar och en snöpark ska minska trängseln i Väsjöbacken. Sollentuna kommun satsar 10 miljoner under tre år på att förbättra utförsåkningen.

En park för hopp och trick

 • En funpark, eller snöpark, byggs i backen och kan både nyttjas av skidåkare och snowboardåkare.
 • Stående inslag är olika typer av hopp, exempelvis big air, hip jumps och table tops.
 • Rails motsvarar trappräcken, som även skateboardåkare hoppar upp på för att göra trick.
 • Boxar kan sägas vara två räcken med en platta emellan. De kan till exempel vara svängda eller ha formen av en puckel.
 • Skicrossbanor och en halfpipe kan ?nnas i en funpark.

 

Sollentuna slalomklubb har höga ambitioner.

– Vi vill få fram världscupsåkare, säger Rickard Schwalbe i klubbens backkommitté.

För att nå målet krävs bra  träningsmöjligheter med gott om backutrymme for att sätta banor.

l dag är konkurrensen hård mellan slalomåkare, trickåkare och allmänhet.

På vardagarna kan upp till 150 barn träna i backen, samtidigt som allmänheten får hålla till i familjebacken eller till höger om bygelliften där det stora hoppet ligger.

– Det är ett hårt tryck på klubben att ta emot fler barn och ungdomar, men tyvärr kan vi inte det eftersom backens och liftarnas kapacitet inte räcker till. Om vi tog emot fler skulle de bara få stå i liftkö, säger Anders Törner, huvudansvarig för slalomklubbens drygt 80 ideellt arbetande tränare.

De nya liftarna, snöparken och uppgraderingen av snökanonanläggningen, kan ge klubben det efterlängtade lyftet.

– Förbättringarna i Väsjöbacken gör att vi också kan attrahera bättre tränare, säger Rickard Schwalbe.

Tanken är att uppgraderingen av anläggningen ska inledas efter denna säsong. En riktig snöpark har länge varit efterfrågad. Både bland de som gillar att hoppa och göra trick, men också bland de åkare som tycker att hoppen är i vägen i den vanliga backen.

Snöparken ska ligga mellan nuvarande familjebacken och huvudbacken. I dag växer träd i området, men de kommer att fällas. Snöparken ska försörjas med en ny lift. Denna kommer att stanna vid parkens översta punkt och går därmed inte till Väsjöbackens topp. Men en ny topplift av bygelmodell ska också byggas, med högre kapacitet än dagens bygellift.

Slutligen kommer den nuvarande snökanonanläggningen att uppgraderas. Det anses behövas eftersom ny bebyggelse planeras till Väsjöområdet.

– Vi har krav på oss att bullret från snökanonerna inte får vara för högt. De ska också vara miljöcertifierade, säger Kjell Lauri på fritidskontoret.

Entreprenören Olle Carlsson som driver anläggningarna i Väsjöbacken bedömer att det kan bli knappt om tid om snöpark och liftar ska stå klara till nästa säsong.

– Man får nog räkna med att det inte är klart förrän säsongen 2012-2013, säger han.

Enligt planerna i det så kallade Väsjöprojektet ska backens parkeringsplats bebyggas med bostäder. En ny parkeringsplats kommer då att anläggas på bergets baksida. Men det bedöms inte kunna ske före 2014.

– Men när den nya parkeringsplatsen är på plats kommer vi att ?ytta nuvarande lift i huvudbacken dit, säger Olle Carlsson.

Sollentuna slalomklubb hoppas att Väsjöbacken kan utvecklas till ett alpint centrum.

– Vi har flest utförsåkare, och vi har många duktiga tränare, men vi saknar anläggningar. I fjällen råder omvända förhållanden. Där har man anläggningarna, men saknar tränare och åkare, säger Tränaransvarige Anders Törner.

Anders Carlsson
anders.carlsson@mitti.se
tel 550 551 24

Källa: Mitt i Sollentuna, 23 november 2010 

Förstör inte sportfältet

Sportfältet

Jag tillhör den kategori av människor som söker mig till våra grönområden. Jag är hundägare och tränar och promenerar ofta vid sportfältet, dessutom tränar jag styrketräning flera gånger i veckan på kraftsportklubben.

Nu när skolorna har börjat och semestrarna är slut är det ofta aktiviteter av olika slag på sportfältet, brännboll, fotboll, hundträning med mera. Konstgräsmattorna får ju ingen vara på om de är bokade. Här råder oftast full aktivitet vilket drar med sig extra trafik, dessutom är parkeringen vid torget för liten redan nu på eftermiddagarna.

Vi måste tänka på våra barn, det som försvinner går inte att återskapa, sportfältet är en oas, med elljusspåret i anslutning och Väsjöbacken i närheten. Det vore synd och skam att förstöra detta, eller tycker politikerna att ungdomarna ska börja rycka handväskor av gamla tanter med rullator i stället för att spela fotboll och brännboll.

Gunilla Söderberg

Källa: Mitt i Sollentuna, 12 oktober 2010

Väsjöbackens parkering

Sollentuna Slalomklubb har över 1000 medlemmar. Det är Sveriges största slalomklubb. Vad säger de om att omgivningarna runt Väsjöbacken kommer att bebyggas och att man till och med ska bygga på på backens parkering.

Vissa tävlingsdagar är det tydligen mer än tusen tävlande. Var ska de parkera någonstans?

Ewa Hellström-Boström

Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden

Utbyggnaden av Väsjöstaden med 2 800 lägenheter berör alla Sollentunabor, inte bara de som bor närmast, i t ex Edsberg. Kommunen kommer de närmaste åren att behöva lägga ut över 300 miljoner för det nya området. Det betyder mindre pengar till vård, skolor och omsorg. Totalt kommer det att kosta en och en halv miljard!

Den vackraste delen av Rösjöspåret som kommer att krympa.

I detaljplanerna ståt ingenting om följande:

 • Det unika Rösjöspåret, som används aven mängd motionärer, ser enligt planerna ut att halveras.
 • Väsjöbackens parkering med plats för 500 bilar ska bebyggas. I stället planeras en p-plats för 120 bilar bredvid Familjebacken. Var ska alla bilar stå när det ar tävlingar etc i Edsberg? Hur många vill släpa sina skidor så långt?
 • I den nya staden med plats för 10000 personer planeras inte mycket service. De nya invånarna ska handla i Edsberg. Hur många av de bilburna i Väsjöstaden kommer att nöja sig med lilla Edsbergs centrum när de kan välja något av våra stora köpcentra?
 • Vad betyder det för infartsparkeringarna om ett stort antal av Väsjöstadens invånare vill parkera vid pendeltågsstationerna. Redan nu är det mycket svårt att hitta plats.
 • Hälften av trafiken från det nya området beräknas gå genom Edsberg, som därmed får fördubblad trafik. Bullernivåerna lär öka. Hur tänker man lösa utfarten från Edsbergs centntm? Redan idag är det svårt i rusningstrafik att ta sig ut på Ribbings väg. Andra hälften av trafiken beräknas gå längs Frestavägen som återigen blir starkt trafikerad.
 • Det sägs ingenting om vilken sorts bostäder det ska bli i flervåningshusen. Om det blir som i Sollentuna centrum och Silverdal har inte ungdomar råd att flytta in där. Samtidigt är det just nya ungdomsbostäder som vi behöver i Sollentuna.

Av folkhälsoskäl är det viktigt att inte sportfältet bebyggs och att det nuvarande Rösjöspåret bevaras. Självklart ska det inte heller dras en väg rakt över sportfältet upp genom Edsberg.

Ewa Hellström-Boström
Sollentunapartiet

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 20 april 2010

Väsjöstaden blir en tillgång för kommunen

Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken
Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken.

Svar på insändaren ”Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden” den 20 april: Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet framför i en insändare i Mitt i Sollentuna kritik mot den nya Väsjöstaden. Bland annat skriver hon att Sollentuna kommun ska ”lägga ut” 300 miljoner på det nya området.

På sikt kommer Väsjöstaden att bli självförsörjande och vara en inkomstkälla för kommunen. Inkomsterna kommer från markförsäljning och gatukostnader. Man ska också minnas att många privatpersoner väntat i över 20 år på att få bygga. Hindren har varit vatten- och avloppsfrågan samt trafiken på Frestavägen.

Rosjöspåret som i dag är cirka sex kilometer kommer troligen att kortas med några hundra meter medan Väsjöstaden byggs. Däremot kan vi göra motsvarande förlängning på spåret när området är utbyggt.

Parkeringenv id slalombacken kommer delvis att bebyggas. Men en ny parkering byggs. Var denna placeras är inte  klart, det beror på hur skidområdet kommer att förändras.

I planen för Väsjöområdet ingår förskolor, skolor och äldrebonden. När det gäller affärer avgör köpkraften i området.

Majoriteten i Sollentuna ska arbeta för att kollektivtrafiken till Väsjöstaden byggs ut. Därmed blir buss ett naturligt komplement till pendeltåget.

Alliansens ambition är att det ska finnas blandade upplåtelseformer i Väsjöstaden, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Stockholmsområdet växer i snabb takt. Det ger ett stort behov av bostäder i regionen. Sollentuna tar sitt ansvar – vi bygger för framtiden!

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 11 maj 2010