Planerna på att bygga vid Väsjön måste STOPPAS!

Jag har läst lite om kommunens planer på att bygga vid Väsjön. Det känns nästan surrealistiskt. Dumt, verklighetsfrämmande och totalt utan känsla för området. Man undrar om dessa stadsplanerare någonsin satt sin fot i området eller om dom bara tittar på kartor. Kanske flyger dom över med Goggle Earth.

Bara en så uppenbar förvanskning av sanningen som denna. (och det finns många fler exempel): Man säger att vägverkets första plan för att ersätta Frestavägen var olycklig för hela området och då det nu genomförda tunnelbygget pga av merkostnader förpliktigar att expoatera Väsjön och berika Edsberg med en ***** massa extra trafik med allt det innebär för miljö och olycksrisker.

Det var boende på Platån och i Edsberg som engagerade sig mot den förslagna sträckning och föreslog byggandet av en tunnel. Under lång tid och med ett kompakt motstånd från vägverk men kanske framförallt från den dåvarande borgerliga majoriteten. Nu tar man istället åt sig äran! Historieförfalskning som Stalin skulle uppskattat. Läs själv på www.sollentuna.se!

Sportfältet och Väsjön
Väsjöstaden - flygperspektiv blickande mot Väsjön (Planerad bebyggelse runt Väsjön, Detaljplanhandling)

Vill man förtäta ska man väl för f-n inte bygga på Sportfältet och vid Väsjön! Får dom dessutom ingen egen centrumanläggning kommer dom att generera ännu mer trafik för att och till Edsbergs C för att shoppa. Får dom en dylik handlar dom där och ”kundunderlaget” kommer inte att öka och förtätningen kommer inte att gagna företagarna.

Jag kan på rak arm peka ut fyra områden i Edsberg som skulle kunna bebyggas och åstadkomma en reell förtätning. Tittar vi strax utanför Edsberg finnes flera, dock ej så långt bort som vid Väsjön! Med befintlig VA och infrastruktur.

Att ledande kommunpolitiker inte har sitt ursprung i kommunen och knappt någon kännedom eller känsla för Edsberg blir ju uppenbart med sådana förslag. Själv har jag bara bott här i 30 år, men jag har varit Edsberg trogen och har ockdå engagerat mig i stadsdelens liv genom åren.

Jag ser gärna att det byggs bostäder, helst bra och billiga hyresrätter, men detta förslag totalsågar jag ety jag inte kan finna ett seriöst argument för att bebygga ifrågavarande område; bortsett från att det behövs bostäder.

Danton

2009-09-20, 21:12

Hämtat från http://www.dinlokaltidning.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 + sju =