Nya planen för Edsbergs Sportfält – årets värsta aprilskämt

Kontroversiell vision. Grönska och vatten har fått större plats i kommunens nya plan för Edsbergs sportfält. illustration: Sollentuna kommun

Har läst ”Planprogram för södra väsjöområdet och Edsbergs sportfält”. Det förslag som sagts öka de gröna ytorna på sportfältet.

Det stämmer väl eftersom man föreslår att så gräs på grusplanen. En större del av dalgången är obebyggd men den flankeras av hus både i väster och i norr. Man har inte förstått att Edsbergsborna vill ha en helt obruten grön miljö på fältet.

Den stora genomfartsvägen är kvar i förslaget och drar upp ny trafik i Edsberg där trafiken föreslås nästan fördubblad. Parkeringen till slalombacken föreslås gå genom Edsberg, runt på Ribbings väg, till en ny parkering just förbi de nya konstgräsplanerna. Vid de stora slalomdagarna i vinter har det varit över 800 bilar på slalombackens parkering. Ett mycket egendomligt förslag som inte alls leder till en bättre miljö. På många sätt ett sämre förslag än tidigare. Med makabra detaljer: Rullband från parkeringen till backen –Utomhus på vintern? Utförsåkning för bilar i brant backe från Ribbings väg? Nedgrävda parkeringar i vattensjuk mark. Tror någon på hyreshus där? Ett patetiskt försök att solovåra Edsbergsborna.

Ring eller maila kommunen och beställ förslaget. Säg ifrån NU. Planutskottet planerar att ta beslut om förslaget redan nästa tisdag! Bra om många får INSYN FÖRE BESLUT.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

Interpellation från Sollentunapartiet angående miljön vid Väsjön

Interpellation från Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna, angående miljön vid Väsjön med mera.

I Väsjöprojektet hade man från början tänkt sig en utbyggnad av 1500 lägenheter. Helt plötsligt var man uppe i 2800 lägenheter, alltså 1300 fler än vad det från början var tänkt. Det verkade som om stadsplanerarna inte hade sett området i praktiken utan bara på ett flygfoto. Kände man verkligen till de andra två tipparna nära sjön eller rundgången av lakvatten mellan Väsjötippen och sjön? Gifter kommer antagligen att läcka ut i sjön under årtionden framåt. Visste man också hur igenväxt sjön var när man satte igång att rita denså kallade Väsjöstaden. Kände man till hur stor parkering slalombacken behövde?

Väsjön sommaren 2012. Större delen av Väsjöns yta såg förra sommaren ut så här.

I de storstilade planerna kunde man bland annat läsa om vattenskidåkning på sjön och om hur naturskönt området skulle bli. Relativt naturskönt är det just nu men att en storstadsbildning skulle försköna det ärväl ändå diskutabelt.

Bygger man inte på Parkeringen, Rökeriet och Sumpskogen, vilka alla tre är mycket olämpliga områden att bygga på (vi vet inte vad som tippats här under de år som de fungerade som tippar), så är det också en heldel olägenheter som försvinner.

Färre människor kommer att bli störda av ljud och ljus från Väsjöbackensamt backens snökanoner. Snöröken från snökanonerna kommerheller inte störa så många boende, vilket antagligen blir fallet om Parkeringen och Sumpskogen byggs ut. Dessutom kommer det inte att bli så många människor som har utsikt mot en igenväxande sjö.

Med anledning av ovanstående frågar jag dig i din egenskap av ordförandei Plan- och exploateringsutskottet:

 1. Vad skulle det kosta att bygga ut VA-nätet i Södersätra om vi inte bebygger Väsjöbackens parkering. Rökeriet och Sumpskogen? Vad blir alltså merkostnaden för projektet om vi inte bygger ”Väsjön Mellersta”. Hittills har ingen i kommunen lämnat något svar på detta.
 2. Kommer man att kunna bada i sjön utan att riskera hälsan? Om det finns någon fisk i Väsjön törs man i så fall äta den?
 3. Hur ofta måste vi i framtiden muddra eller sanera Väsjön för att lägenhetsinnehavarna runt sjön ska slippa se en sunkig sjö fylld med vattenväxter. Om man måste sanera, sägvart 10:e år, var kommer man i så fall i fortsättningen att lägga muddermassorna om all mark är bebyggd runt sjön?
 4. Vad gör kommunen om det visar sig att det inte går att muddra Väsjön på grund av attgifter som nu är bundna i bottenslammet då kommer upp på land. Tänker man ändå fortsätta att bygga husen nära sjön?
 5. Går det verkligen att muddra och restaurera hela sjön. En del vattenvårdsexperter säger att restaurerar man mer än en fjärdedel av sjön så blir det en algsoppa av den -stämmer det?
 6. Hur bedömer miljöexperter att grundvattnet i området påverkas av miljögifterna som ligger i Väsjöbacken och antagligen sipprar ner genom sprickor i berget till grundvattnet?
 7. Tänker man ta hand om det lakvatten som nu rinner ut i sjön varje år från Väsjöbacken?
 8. Vilken exploateringskostnad räknar man med per år för de närmaste tio åren när det gäller Väsjöområdet?

Sollentuna den 20 mars 2013

Ewa Hellström-Boström

SOLLENTUNAPARTIET

Nu är namninsamlingen för att bevara Sportfältet färdig och inlämnad

Nästan 5 200 sollentunabor skrev på! En viktig delseger för demokratin, Edsberg och sporten

Nästan 5 200 sollentunabor har skrivit på namninsamlingen och krävt en folkomröstning om att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg? Den 1 mars lämnades listorna med alla namn in till kommunen. Nu ska kommunfullmäktige besluta om att det blir en folkomröstning. Vi förutsätter ett demokratiskt beslut och en folkomröstning 2014.

De boende i Edsberg kan tacka sig själva för detta goda resultat. Nästan alla namn har också samlats in av boende i och nära Edsberg. Initiativet togs av Sollentunapartiet i samråd med boende i området. Sollentunapartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som säger nej till denna exploatering. Därför har partiet givetvis hjälpt till med att administrera insamlingen.

Vi i Sollentunapartiet tackar alla som engagerat och helhjärtat gjort detta fina resultat möjligt!

STORT TACK!
Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande

Hur går det med Edsbergs Sportfält

November

 • Folkomröstningskampanjen startade (september)
 • Allmäna möten i Arena Edsberg (Biblioteket).
 • Torgmöten i Edsberg. Spridande av namnlistor till aktivister.
 • Planeringsexperter synar Väsjöplanering.
 • Presskonferens – Presentation av en konstruktiv alternativ planering.
 • Dörrknackning i samtliga bostadsområden i Edsberg.
 • Torgmöten i Rotebro, Sollentuna centrum och Helenelund
 • Ett alternativt planeringsförslag marknadsförs brett. Medaktörer och finansiärer presenterar sig.

PLANEXPERTER SYNAR VÄSJÖPLANERINGEN

PLANEXPERTER SYNAR VÄSJÖPLANERINGEN på SPs nästa möte i Edsberg måndagen den 29 oktober kl 18.30 på Edsbergs Bibliotek

Vi har bjudit in en av kommunens tidigare ledande planerare som är mycket kritisk till hur denna planering genomförts tillsammans med folk från Naturskyddsföreningen både lokalt och på riks. Kom och lyssna på kritiken mot denna märkliga planering.

Byggplaner på sportfältet, i sumpskogen och på strandskyddad mark. Bostäder alldeles intill hoppbacken på förorenad mark. Genomfartstrafik rakt genom Edsbergs bostadsområden.

Nu får det vara nog.
Kom med Du också och kräv en folkomröstning!
Vill du bli aktiv med oss – ring Stig Ericsson, mobil 072- 7220433.
VI BEHÖVER DIN HJÄLP för att kunna genomföra en riktigt bra kampanj.
När du skriver under insamlingslistan, stöder du endast kravet på att det ska ordnas en folkomröstning Du tar INTE ställning till själva sakfrågan. Det får Du göra i själva folkomröstningen som vi förutsätter sker samtidigt med nästa kommunalval eller EU-valet.

Det krav du formellt skriver under lyder:
Jag vill att Sollentuna kommun arrangerar en folkomröstning där följande fråga ställs till medborgarna:
Vill du att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg?

Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade i kommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning. I Sollentuna innebär det cirka 4.500 personer.
Sollentunapartiet och arbetsgruppen för en folkomröstning kommer att distribuera listor till Dig som medborgare på olika sätt. Vi kommer att finns på plats i Edsbergs centrum under fredagar och lördagar i höst, på sportfältet samt vid olika arrangemang och marknader. Vi kommer även att besöka olika bostadsområden med vår husvagn så det blir lätt för dig att skriva på listan. Vi kommer även att samla namn i de övriga kommundelarna.

Ifyllda listor kan lämnas i särskild brevlåda på Biblioteket i Edsbergs centrum eller sändas till Sollentunapartiet, Box 127, 191 22 Sollentuna.

Undrar Du över något kan Du ringa mig på min mobil 073- 915 1643 eller maila till oss på
Ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se

Namnlistan hämtar du via följande länk – NAMNLISTAN
Ingwar Åhman-Eklund