Väsjöstaden blir en tillgång för kommunen

Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken
Väsjöstaden: vy mot Väsjöbacken.

Svar på insändaren ”Många frågetecken kvar kring Väsjöstaden” den 20 april: Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet framför i en insändare i Mitt i Sollentuna kritik mot den nya Väsjöstaden. Bland annat skriver hon att Sollentuna kommun ska ”lägga ut” 300 miljoner på det nya området.

På sikt kommer Väsjöstaden att bli självförsörjande och vara en inkomstkälla för kommunen. Inkomsterna kommer från markförsäljning och gatukostnader. Man ska också minnas att många privatpersoner väntat i över 20 år på att få bygga. Hindren har varit vatten- och avloppsfrågan samt trafiken på Frestavägen.

Rosjöspåret som i dag är cirka sex kilometer kommer troligen att kortas med några hundra meter medan Väsjöstaden byggs. Däremot kan vi göra motsvarande förlängning på spåret när området är utbyggt.

Parkeringenv id slalombacken kommer delvis att bebyggas. Men en ny parkering byggs. Var denna placeras är inte  klart, det beror på hur skidområdet kommer att förändras.

I planen för Väsjöområdet ingår förskolor, skolor och äldrebonden. När det gäller affärer avgör köpkraften i området.

Majoriteten i Sollentuna ska arbeta för att kollektivtrafiken till Väsjöstaden byggs ut. Därmed blir buss ett naturligt komplement till pendeltåget.

Alliansens ambition är att det ska finnas blandade upplåtelseformer i Väsjöstaden, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Stockholmsområdet växer i snabb takt. Det ger ett stort behov av bostäder i regionen. Sollentuna tar sitt ansvar – vi bygger för framtiden!

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd

Källa: insändare till  ”Mitt i Sollentuna”, den 11 maj 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

12 − 10 =