Välkomna till Sollentunas första nya bosättningar VÄSJÖSTADEN

plan
Nu får du som är fullständigt novis på byggnationer köpa kvarter i Väsjön mellersta och bygga som du vill. Det är meningen att du ska få använda din fria fantasi. Med många olika tankar och idéer kommer detta område att bli ett mycket trevligt bosättningsområde. Det kommer sannolikt att kunna likna kåkstäderna i t.ex Sydafrika. Att du också kommer att bygga på mark som ”de stora byggherrarna” har tackat nej av ekonomiska och geotekniska orsaker. Det kommer att komma spännande utmaningar när du kommer att märka att marken är omöjlig att bygga på. På de flesta ställena kommer du att få utnyttja din fulla fantasi och uppfinningsrikedom för att det inte kommer att gå att påla, de gamla gifterna byggmassorna från gamla Klara ligger huller om buller. Om du mot alla förutsättningar kommer att få upp en vägg eller två så kommer dessa att stå snett och kana ner i den mjuka leran. Ditt hus är ligger på en gammal sjöbotten så marken kommer att röra sig och husen kommer att få skador och sättningar i all framtid. Kommunen har inte gjort geotekniska undersökningar på ditt kvarter så det kommer att komma många fina överraskningar. Kommunen kommer bara att bygga ”sina” gator, där har det gjorts undersökningar.

Du vet väl att det finns två gamla soptippar alldeles i närheten? Dessa gamla fina soptippar läcker ut gifter och kommer att läcka ut ännu mera gifter i många decennier framöver. Du ska absolut inte ta lärdom av Teckomatorp eller andra förgiftade områden och andras misstag. Förmodligen kommer många som flyttar hit få konstiga allergier och sjukdomar, några av er kommer att få cancer och dö. Du bygger din bostad alldeles nära en underbar skidbacke som kommer att ha den senaste discomusiken varje helg och kväll i högtalarna under hela vinterhalvåret, dessutom så kommer det att dåna skönt från snökanoner på nätterna under större delen av vintern för att inte tala om snöröken från snökanonerna som kommer att ligga klistrad på fönster och balkonger nära backen. På sommaren kommer skidbacken arrangera motocrosstävlingar så då kommer det att låta underbart från knattrande motorer.

Parkeringen för skidåkare kommer att vara ca 500 meter från backen så räkna med att det kommer familjer gående över era fina tomter under vintern. Eller så kommer skidåkarnas bilar att proppa igen varenda liten gatstump nära backen, så räkna inte med att släkt och vänner kan parkera i närheten av er på helgerna. Din underbara bostad kommer att vara nära Väsjön som är och förblir förgiftad så det är absolut badförbud för människor och djur. Fiskarna i sjön är giftiga så ni slipper få i er omega3. Vi kalla dom surströmming. Ni kommer också att slippa de nersmutsande canadagässen, de är för smarta för att flytta hit, de förstår hur giftigt det är här. Ni behöver aldrig skaffa er en egen eldstad för det kommer konstant soprök från Hagbytippen. Det är ett utmärkt område att flytta till om man har bil för det kommer inte att finnas parkeringsplatser. Ni får åka linbana, det blir väl spännande?!

Detta är den största skandalen i Sollentunas historia och till dags datum har det kostat oss skattebetalare ca 81 miljoner! Lägg ner hela projektet omedelbart!

Ann Furugård