Starka krafter för en folkomröstning

Det finns idag starka krafter i Edsberg för en folkomröstning mot den tänkta Väsjöstaden. Nu debatteras frågan i tidningen ’Vi i Sollentuna’. Här kommer ett utdrag från Sture Petterssons insändare

Angående ”Första spadtaget” på  Väsjöområdet den 14 december 2011 kl 11.30 – 13.30 vid Tennishallen Ribbings väg 50 C.

På kommunens hemsida kan man läsa att deltaljplanerna för Södersätra och Kastellgården som antogs av kommunfullmäktige  2011-04-13  är överklagade och ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen för avgörande. De kan i nästa skede överklagas hos regeringen.

Dessutom har naturskyddsföreningen överklagat kommunens begäran om dispens från strandskyddet.

De kommande detaljplanerna för Väsjöområdet är inte beslutade av kommunfullmäktige ännu och även de kommer med all säkerhet att överklagas. Det kommer att dröja många år innan det behövs några vatten- och avloppsledningar utöver den till Södersätraområdet. Först då planerna vunnit laga kraft kan fastighetsägare ansöka om avstyckning hos lantmäteriet. I samband med detta kan man även lämna in bygglovsansökan till kommunen.  Två år efter laga kraftbeslutet får man som fastighetsägare börja bygga hus på kvartersmark.
Mot denna bakgrund kan man idag överhuvudtaget inte avgöra när första byggstart kan ske…

Läs hela artikeln här

3 svar på ”Starka krafter för en folkomröstning”

 1. Till dig som kallar dig Ove.
  Jag har läst igenom alla överklaganden som kommit in gällande detaljplanen Södersätra/Kastellgården.
  Det är en handfull.
  I princip alla är från markägare i Södersätra/Kastellgården, inte Edsberg.
  Någon bor t.o.m på samma gata som du.
  Det viktiga är att vi andra visar att dessa fåtalet högljudda personer inte på något sätt är representativa för vad vi i området tycker.
  Vi behöver fungerande väghållning och tjänligt dricksvatten.

  Diskussionerna om Väsjöstad, sportfält, trafikrörelser och strandskydd anser jag vara rätt sekundärt.

 2. Håller med om att det är dags att lägga ner överklagandena nu. Vi är desperata om att få avlopp och vatten NU

 3. är det inte daxs att lägga ner allt skriveri och överklagande å gnäll om vårat södersätra,,,,,har bott här nere imånga år ,,,men dom som skriver å gnäller bor inte här nere ,,,,vatten å avlopp,,,,NU

Kommentarer är stängda.