Planera om Väsjöstaden

Väsjöstaden
Väsjöstaden.

Mellan 18 februari och 18 mars pågår utställningen av förslaget till detaljplaner för två centrala delar i Väsjöområdet. Hela området är uppdelat i nio etapper, och det är de första, mest centrala delarna som nu ställs ut. Sammanlagt planeras 2 800 bostäder i området. Utställningen finner Du i kommunalhusets reception.

Rädda Edsbergs sportfält
Sollentunapartiet vidhåller kraven på att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält och byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg i Edsberg skall utgå ur planen.

Edsbergs sportfält idag - perspektiv blickande mot Edsberg

Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna gröna dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar, skolor och många enskilda medborgare.

Stoppa den planerade genomfartstrafiken – 3 000 fordon – på Ribbings väg
Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna på ett mycket negativt sätt. Andra lösningar för trafiken till och från det nya Väsjöområdet, som inte berör sportfältet, får tas fram.

Möjligheterna att leda huvuddelen av trafiken till och från området till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln borde tas fram och belysas noggrannare i det fortsatta utredningsarbetet.

Planera om Väsjöstaden – Stoppa miljardrullningen
Väsjöstadens gigantiska och äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Det kan inte vara samhälleligt klokt och ekonomiskt sunt att genomföra projektet i sin nuvarande form. Därför borde projektet omplaneras i sin helhet. Vi återkommer om detta. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Detta beräknas då klaras av med stora räntekostnader eller minskning av kommunens övriga service och åtaganden.

Enbart kostnaderna för den sociala servicen i Väsjöområdet beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år 2015. Först inflyttningar och sedan så småningom kommunal service.

År 1973 stoppade Sollentunapartiets valseger planerna på att skövla hela Järvafältet. Nu är Järvafältet naturreserverat.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande i Sollentunapartiet

Källa : http://www.sollentunapartiet.se

Ett svar på ”Planera om Väsjöstaden”

  1. Tycker att de ska planera om hela bebyggelsen. Det blir en tung börda för Edsberg och Sollentuna. Tänk på invånarna först, sen på bostäderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 − fjorton =