Planen för Väsjöområdet ett stort misstag

Väsjön

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist och övriga ledamöter i fullmäktige har antagit delplan 1 och 2 i Väsjöområdet.

Antagandet är baserat på ett undermåligt internt underlag efter att man i Turebergshuset har ”mörkat” existensen av extern utredning om markförhållanden, extraordinära bygg-och anläggningskostnader, skredrisker med mera, Särskilt inom delplan 2.

Antagandet i dessa delar vittnar om en häpnadsväckande respektlöshet för tekniska och ekonomiska fakta.

Den av Freddie Lundqvist med flera påtalade naturskönheten ska åstadkommas bland annat genom muddring i sjön – ett arbete som inte
är redovisat vare sig vad gäller teknik, kostnader eller miljökonsekvenser. Inte heller de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av att större delen av bebyggelsen, huvudgata, kvartersmark och kajer inom plan 2 anläggs i ett träsk är redovisade.

Antagandet är omdömeslöst och ett stort misstag. Liknande misstag har gjorts förr, som i Huddinge centrum för länge sedan, med stora konsekvenser. Men därav har man inget lärt. Eller?

Bo Orre (sakkunnig)

Källa: Mitt i Sollentuna, 31 maj 2011

Ett svar på ”Planen för Väsjöområdet ett stort misstag”

Kommentarer är stängda.