Nya direktiv för Väsjöområdet! Räddar kanske sportfältet?

I valet var en av Sollentunapartiets viktigaste valfrågor att rädda Edsbergs sportfält, stoppa genomfartstrafik på Ribbings väg och att hela Väsjöprojektet skulle planeras om.

I ett flygblad i valspurten erkände Alliansen att Väsjöprojektet ”enligt nu gällande kalkyler kommer att kosta 1,4 miljarder kronor” men att ”investeringarna kommer i huvudsak att betalas av fastighetsägarna i området”. Det visade sig också att tomtägarna i Norr- och Södersättra krävdes på gatukostnadsbidrag på över 400 tkr!

Men sedan visade det sig att kommunen redan 1973 i ett avtal med Väsjöns tomtägareförening tagit på sig att bekosta väghållningen i området i all framtid. Kommunens möjligheter att få betalt av fastighetsägarna synes vara juridiskt obefintliga. Först nekade kommunen till att avtalet överhuvudtaget fanns. Hade brunnit upp trodde någon sig veta. Sedan har kommunen påstått att det inte är giltigt!

Naturskyddsföreningen har också överklagat beslutet att ta bort strandskyddet runt Väsjön. Anläggandet av en lång kaj är en miljöförstörande åtgärd som kostar stora pengar.

Sollentunapartiets stora framgång i valet 19 september, i västra Edsberg blev vi största parti i kommunalvalet, gjorde att Alliansen förstod att de boende motsatte sig planerna.

Därför har Alliansen nu meddelat att man kommer att lägga fram nya direktiv för hur Väsjöbebygelsen ska utformas. Vad vi hittills sett, bla på Lennart Gabrielssons blogg, skriver han bl a att ”olika trafiklösningar ska presenteras samt olika sätt att bygga, t ex typ av bebyggelse, ska tas fram. Alliansens ambitioner är att bevara en större del av sportfältet samt att se över trafikflödet i Edsberg.” Gabrielsson har också fått lämna ordförandeskapet i planutskottet. Vilket kanske i sig kan leda till en mer demokratiskt förankrad planering.

Vi hoppas att detta kommer att innebära att sportfältet bevaras och att Edsberg slipper mängder av genomfartstrafik. Men det krävs även att fastighetsägarna slipper att betala belopp på 400 tkr och att strandskyddet runt Väsjön respekteras.

Nu står hela projektet inför ett avgörande vägskäl. Antingen en uppgörelse där kommunen tar hänsyn till miljövärdena och låter bli att avkräva tomtägarna över 400 tkr per tomtägare eller många år av överklaganden och civilrättslig process om gatukostnaderna.

Tomtägarna stöds helhjärtat av Villaägarnas Riksförbund som ser detta ärende som en viktig principfråga som de är beredda att driva på riksplanet. Vi kan komma att se mycket om detta i media om man inte kan komma överens.

Precis som vid ombildningarna står Sollentunapartiet på samma sida som de boende och deras organisation.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande
Sollentunapartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × ett =