Kommunen vill att vi ska bli byggherrar i Väsjön mellersta!

Föreningen för byggemenskapers

Detta är en fullständigt befängt idé. Kommunen har gjort geotekniska undersökningar på den mark som ska vara kommunens gator och torg. Inte på den marken som vi ska bygga på. Dom mörkar alla problem och kostnader som medför byggnation vid Väsjön mellersta dvs Väsjöbackens parkering. Alla dom stora byggbolagen har klivit av beroende på att kostnadskalkylerna inte håller. Marken är värre än i Hammarbysjöstad! Nu kallar dom till möte den 19 mars kl 18.30 i Arena satelliten. Man måste anmäla sig före den 5 mars på www.sollentuna.se/vasjon. Kom dit och ställ kritiska frågor! Nu ska vi se till att det inte blir byggnation alls i Väsjön mellersta, då kommer det inte heller att bli byggnation på Edsbergs Sportfält!

Ann Furugård