Inlägg av Bo Orre, känd geolog och kunnig i Väsjöprojektet

Väsjöområdet1401116-20150213-med-namn-stor

Jag har nu tagit del av Anders Hallmén presentation om byggandet i Sollentuna.

Tack för bilderna! Väldigt informativa. Särskilt nr 3 där man kan läsa bl a ”Allmänna och …och marken användas på lämpligaste sätt”. Kan man tänka sig ett bättre exempel på hur kommunförvaltning envist och okunnigt år efter år – i strid mot sakkunskap och lämplig, beprövad byggnadsteknik (inkl ekonomi) – framhärdar i uppfattningen att planerat och fastställt användande av marken i väsjöområdet är lämplig? Det är faktiskt egendomligt att politiker och tjänstemän i Sollentuna kommun inte tar sitt förnuft till fånga och hejdar vansinnet medan tid är. Allra minst lämplig – d v s särskilt (extremt) olämplig – för planerad användning är marken i delobjekt ”Väsjön Mellersta”, vilket sannerligen inte är någon nyhet. För många år sedan stod det klart för berörda, att delar av väsjöområdet var olämpliga för planerad användning, vilket då resulterade i att dåvarande projektledning och då engagerat konsultföretag fick sparken eftersom besked om de extremt ogynnsamma markförhållandena inte passade vissa kretsar i Turebergshuset – främst herrar Gabrielsson och Rosdahl. Den som till äventyrs är intresserad av ämnet geoteknik kan nu på sid 2 i PM Geoteknik av konsulten RAMBÖLL, 2014-11-28, läsa om det företagets uppfattning om sin uppgift i samråd med beställarens (Sollentuna kommuns): ”Syftet med området, föreslå grundläggningsrekommendationer och ta fram kostnadsuppskattning för dessa”.

Man häpnar och skäms! Konsulten anser att han skall föreslå – vem eller vilka avses vara förslagsmottagare? Beställaren, mark- och byggnadsprojektörer, upprättare av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader, anbudsgivare för entreprenader eller entreprenörer? Vad är en rekommendation värd?
Vem avses vara/bli slutlig beslutsfattare betr jordförstärkning samt grundläggning av byggnader och utförande av anläggningsobjekt? ”Föreslå grundläggningsrekommendationer”. Sug på den språkliga ”karamellen”. Man kan svimma för mindre! Delobjekt ”Väsjön Mellersta” kommer med säkerhet att bli ett lysande exempel på extrem dumhet och okänslighet i Turebergshuset.

Hälsningar från Bo Orre (sakkunnig)