Försöker man i Sollentuna mörka hur bedrövlig marken egentligen är i Väsjön mellersta?

vasjo_host
Ramboll har gjort omfattande undersökningar i Väsjön mellersta i flera omgångar. Vi har också pratat med flera av Rambolls undersökningstekniker under provtagningen. Marken är sämre än vad den var i Hammarby Sjöstad. Leran är på många ställen så mjuk att den rinner. Den detaljplan som fastställdes över Väsjön mellersta baserades på mycket bristfälligt och undermåligt underlag.

Det kommer att bli mycket dyrt att bygga i detta område. Kostnaden för att påla per kvadratmeter är för närvarande omöjlig att beräkna. Kommunens kostnader för gator, ledningar, kajer och mark utanför kvartersmark kommer att bli skyhöga. Det märkliga är att kommunledningen inte har låtit göra undersökningar även på blivande kvartersmark, dvs. den mark som man har för avsikt att sälja till ett flertal mindre byggnadsföretag. Kommunen vill sälja delar av kvarter till flera olika mindre byggbolag/exploatörer. Dessa kan även vara privatpersoner. Hur ska sådana aktörer var för sig och utan samordning klara av grundläggning, jordförstärkning med mera i denna bedrövliga mark? Är det meningen att var och en ska göra en geoteknisk undersökning för just sin mark och i så fall när? Före eller efter anbudsgivning? Det är en självklarhet, att en så pass väsentlig omständighet som markförhållanden – vilka kommer att kräva jordförstärkning t o m på tomtmark – måste redovisas i förfrågningsunderlag oavsett vad som skall handlas upp.

Varför vill man vända sig till ”små” byggbolag? Skulle de ha bättre möjligheter att förstå de markrelaterade problemen och att ta hand om dem på ett riktigt tekniskt-ekonomiskt sätt? Kan man undvika oseriösa byggherrar? Har de stora byggbolagen klivit av? Har de insett att det kommer att bli för dyrt och komplicerat att bygga här? De förstår säkert att det kommer att bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att sälja bostäderna. Kommer barnfamiljer ha råd att köpa?

Backa tillbaka och skrinlägg detta projekt! Det kan bli en ekonomisk katastrof för oss Sollentunabor.

Ann Furugård
Ewa Hellström-Boström
Sture Pettersson
Sollentunapartiet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton − 10 =