Färg och oljefat döljs i Väsjötippens inre

Norrort 12 mars 1981

– I Väsjötippen ligger dolt under jordmassorna två lastbilar, tre personbilar och ett otal dammsugare, kylskåp, färgburkar, avloppsledningar, badkar och oljefat m. m.

Det säger en man som varit anställd vid Väsjötippen och som föredrar att vara anonym. Hans uppgifter har lett till att Sollentuna hälsovårdskontor kommer att kontrollera vattenförhållandena kring tippen. Enligt mannen som varit anställd på Väsjötippen har skrotfirman ratat en hel del skrot på tippen som då – i brist på andra alternativ – täcktes över med jord.

Nu anses i och för sig metallskrot i sig inte vara miljöfarligt. Men däremot innehåller t. ex. bilbatterier, oljefat och lysrör miljöfarliga ämnen som kan komma med i lakvattnet från tippen. I större mängd kan det t. ex. på sikt förorena grundvattnet. Även vattnet i Väsjön kan vara i farozonen.

– Allt rivningsmaterial från Vinterpalatset vid Norra Bantorget hamnade på Väsjötippen, uppger mannen som en gång arbetade på tippen. Elektrolux körde dit hundratals gamla dammsugare, militären har kört hit sitt avfall, bland annat vapenfett, och målerifirmor har gjort sig av med färgburkar m. m. på tippen. Det gick för övrigt inte att se allt som låg i de containers som kom.

Hälsovårdschefen Åke Claesson tar ganska allvarligt på uppgifterna om skrotet inne i backen.
– Den stora risken är Väsjön som ligger nedanför tippen, säger han. Ju längre ner i backen som skrotet ligger, ju sämre är det eftersom jord är en bra reningsmekanism. Väsjötippen ligger visserligen på berggrund, men är det sprickor i grunden kan eventuellt grundvattnet förorenas.

– Vanligt järnskrot är inte farligt men frågan är om det finns farligare saker med, t. ex. olja eller koppar. Så fort det blir vår kommer vi att ta prover på vattnet i dikena kring tippen.

Men Allan Berg, som har hand om gatukontorets tillsyn av tippen, tror inte att tippen innehåller något som kan skada naturen.
– Visst vet jag att de kommit med personbilar och kylskåp, men det är bara att trycka det. På gamla rökeriet i Fresta har det tippats åtskilligt skrot under årens lopp. Men jag vet inte om att det skulle ha skadat brunnarna där. För övrigt rör det sig om väldigt små månger.

Bengt Eriksson på ABV försäkrar att det inte ska förekomma något miljöfarligt gods på tippen. Vanligt järnskrot räknat han dock inte som miljöfarligt.

Källa: Norrort 12 mars 1981