Protest mot Byggnation av bostäder kring Väsjön i Sollentuna

När jag var liten så åkte väldigt många till tippen på Väsjöbacken. Allt kastades utan någon som helst sortering. Jag har själv sett detta när jag var barn. Jag kommer ihåg att kylskåp, spisar och allt som inte gick att kasta i vanliga soptunnan hamnade där. Senare blev detta en slalombacke. Alla dessa gifter som tippen utsöndrar rinner ner i Väsjön varje år med snösmältningen. Väsjön är giftig, det står en skylt att det är en badplats men det borde stå badförbud i stället! Jag vet många hundar som har badat där och efter badet så får de flesta klåda, tappar päls och får magproblem och kräkningar. Även om Väsjön saneras vid ett tillfälla så måsta man göra detta varje år. Man vet inte hur djupt gifterna finns i backen så det värsta gifterna kanske inte kommer fram förrän om 100 år. Det är helt ansvarlöst att bygga bostäder i anslutning till Väsjön, tänk bara på alla barn som kommer att bli förgiftade! Det växer kantareller vid Väsjöns strand. Kantareller doftar normalt fantastiskt men dessa kantareller stinker.
När Sportfältet byggdes så höjdes marken någon meter där grusplanerna finns idag, det som användes för att höja nivån kommer från rivningarna i gamla Klara, alltså mer gamla gifter. Nu anlägger Sollentuna vattenrör i denna mark och massan som grävs upp stinker. Den massan som grävs upp tippas nu i Väsjöbacken som håller på att byggas ut. Alltså ytterligare nya gifter i backen som senare åker ner i Väsjön. Kanadagässen som är ett problem nästa överallt finns inte där, de är för smarta för att bo där.
Slalomåkare kommer inte heller att komma till Väsjöbacken på vintern om dom måste gå längre än idag. Kommunen och ägarna till backen investerar otroligt mycket pengar i backen just nu och hoppas på att det ska komma ännu mera skidåkare, det kommer dom inte att göra om parkeringen flyttas. Då kanske backen måste stänga och alla som har satsat förlorar pengar. Dessutom så får kommunen i många skattekronor om backen fungerar och drar turister. Det är bra för oss alla.
Området runt Väsjön och Rösjön är numera ett naturreservat och jag tror inte skogen mäktar med flera som springer runt i skogarna.
Någon väg från Sportfältet till Edsberg är det mest korkade förslag som jag har hört. Edsberg klarar inte flera bilar, det är redan trafikfarligt för alla förskolebarn som dagligen besöker området. Hur ska de ta sig ner till Sportfältet på ett säkert sätt? Dessutom blir det mycket mer avgaser när biltätheten ökar. Parkerings bekymmer är det redan vid Edsbergs Centrum. Att komma ut från Edsbergs Centrum är redan ett elände redan nu. Köerna vid korsningen upp/ner till Edberg och Edsbergsvägen är redan idag ett gissel och det sker bilolyckor i korsningen varje vecka.
Jag bor i området sedan ca 15 år, jag har alltid haft hund och jag går runt Väsjöbacken varje dag året runt och det skulle vara en katastrof om bygget blir av. Vi behöver ha lite gröna ytor kvar annars mår vi inte bra.
Sollentuna och Edsbergsbor protestera mot alla dessa vansinniga planer!

Ann Furugård

Vad vill Sollentunapartiet med Edsberg?

Sumpskogen
Har bävrar varit framme i Sumpskogen bredvid Väsjön? Passa på att bekanta dig med denna intressanta plats väster om Väsjön. Här finns en fin allé och till vänster tjugo meter in i snårskogen finns det som kallas för Lilla Väsjön. Här vill man bygga flervåningshus. Är det verkligen möjligt att bygga här på vattnet eller är det alliansens önsketänkande?

1. Vi vill att hela Väsjöprojektet planeras om och att Edsbergs sportfält bevaras grönt och utan genomfartstrafik. Vi vill inte att Väsjöbackens parkering bebyggs och inte heller Sumpskogen eller Rökeriet. Vi anser att man med det snaraste bör bygga ut vatten- och avlopp till Södersätra och Norrsätra samt att de som har fritidshus där ska få stycka av sina tomter om de så önskar. Kostnaderna för vägavgifterna bör inte belasta de boende i Södersätra och Norrsätra utan betalas via skatten.

2. De vinster som AB Sollentunahem tar ut på sina hyresgäster (upp mot 8000 kr om året) bör gå tillbaka till hyresgästerna i stället för att tas ut som en extra skatt för hyresgästerna. Som det är nu berikar de i stället kommunens kassa.

3. Vi anser att Edsberg är färdigbyggt i och med HSB:s bebyggelse av ”Rösjö ängar”. Vi vill inte att Sollentunahem förtätar Edsberg med några extra punkthus här och var. Trafik- och parkeringssituationen är tillräckligt komplicerad som den är.

4. Ungdomarna i Edsberg bör ha en egen fritidsgård liksom att det bör vara färre barn i varje avdelning i förskolan.

Nya planen för Edsbergs Sportfält – årets värsta aprilskämt

Kontroversiell vision. Grönska och vatten har fått större plats i kommunens nya plan för Edsbergs sportfält. illustration: Sollentuna kommun

Har läst ”Planprogram för södra väsjöområdet och Edsbergs sportfält”. Det förslag som sagts öka de gröna ytorna på sportfältet.

Det stämmer väl eftersom man föreslår att så gräs på grusplanen. En större del av dalgången är obebyggd men den flankeras av hus både i väster och i norr. Man har inte förstått att Edsbergsborna vill ha en helt obruten grön miljö på fältet.

Den stora genomfartsvägen är kvar i förslaget och drar upp ny trafik i Edsberg där trafiken föreslås nästan fördubblad. Parkeringen till slalombacken föreslås gå genom Edsberg, runt på Ribbings väg, till en ny parkering just förbi de nya konstgräsplanerna. Vid de stora slalomdagarna i vinter har det varit över 800 bilar på slalombackens parkering. Ett mycket egendomligt förslag som inte alls leder till en bättre miljö. På många sätt ett sämre förslag än tidigare. Med makabra detaljer: Rullband från parkeringen till backen –Utomhus på vintern? Utförsåkning för bilar i brant backe från Ribbings väg? Nedgrävda parkeringar i vattensjuk mark. Tror någon på hyreshus där? Ett patetiskt försök att solovåra Edsbergsborna.

Ring eller maila kommunen och beställ förslaget. Säg ifrån NU. Planutskottet planerar att ta beslut om förslaget redan nästa tisdag! Bra om många får INSYN FÖRE BESLUT.

Ingwar Åhman-Eklund

Sollentunapartiet

Nu är namninsamlingen för att bevara Sportfältet färdig och inlämnad

Nästan 5 200 sollentunabor skrev på! En viktig delseger för demokratin, Edsberg och sporten

Nästan 5 200 sollentunabor har skrivit på namninsamlingen och krävt en folkomröstning om att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg? Den 1 mars lämnades listorna med alla namn in till kommunen. Nu ska kommunfullmäktige besluta om att det blir en folkomröstning. Vi förutsätter ett demokratiskt beslut och en folkomröstning 2014.

De boende i Edsberg kan tacka sig själva för detta goda resultat. Nästan alla namn har också samlats in av boende i och nära Edsberg. Initiativet togs av Sollentunapartiet i samråd med boende i området. Sollentunapartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som säger nej till denna exploatering. Därför har partiet givetvis hjälpt till med att administrera insamlingen.

Vi i Sollentunapartiet tackar alla som engagerat och helhjärtat gjort detta fina resultat möjligt!

STORT TACK!
Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande

Hur går det med Edsbergs Sportfält

November

  • Folkomröstningskampanjen startade (september)
  • Allmäna möten i Arena Edsberg (Biblioteket).
  • Torgmöten i Edsberg. Spridande av namnlistor till aktivister.
  • Planeringsexperter synar Väsjöplanering.
  • Presskonferens – Presentation av en konstruktiv alternativ planering.
  • Dörrknackning i samtliga bostadsområden i Edsberg.
  • Torgmöten i Rotebro, Sollentuna centrum och Helenelund
  • Ett alternativt planeringsförslag marknadsförs brett. Medaktörer och finansiärer presenterar sig.

PLANEXPERTER SYNAR VÄSJÖPLANERINGEN

PLANEXPERTER SYNAR VÄSJÖPLANERINGEN på SPs nästa möte i Edsberg måndagen den 29 oktober kl 18.30 på Edsbergs Bibliotek

Vi har bjudit in en av kommunens tidigare ledande planerare som är mycket kritisk till hur denna planering genomförts tillsammans med folk från Naturskyddsföreningen både lokalt och på riks. Kom och lyssna på kritiken mot denna märkliga planering.

Byggplaner på sportfältet, i sumpskogen och på strandskyddad mark. Bostäder alldeles intill hoppbacken på förorenad mark. Genomfartstrafik rakt genom Edsbergs bostadsområden.

Nu får det vara nog.
Kom med Du också och kräv en folkomröstning!
Vill du bli aktiv med oss – ring Stig Ericsson, mobil 072- 7220433.
VI BEHÖVER DIN HJÄLP för att kunna genomföra en riktigt bra kampanj.
När du skriver under insamlingslistan, stöder du endast kravet på att det ska ordnas en folkomröstning Du tar INTE ställning till själva sakfrågan. Det får Du göra i själva folkomröstningen som vi förutsätter sker samtidigt med nästa kommunalval eller EU-valet.

Det krav du formellt skriver under lyder:
Jag vill att Sollentuna kommun arrangerar en folkomröstning där följande fråga ställs till medborgarna:
Vill du att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg?

Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade i kommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning. I Sollentuna innebär det cirka 4.500 personer.
Sollentunapartiet och arbetsgruppen för en folkomröstning kommer att distribuera listor till Dig som medborgare på olika sätt. Vi kommer att finns på plats i Edsbergs centrum under fredagar och lördagar i höst, på sportfältet samt vid olika arrangemang och marknader. Vi kommer även att besöka olika bostadsområden med vår husvagn så det blir lätt för dig att skriva på listan. Vi kommer även att samla namn i de övriga kommundelarna.

Ifyllda listor kan lämnas i särskild brevlåda på Biblioteket i Edsbergs centrum eller sändas till Sollentunapartiet, Box 127, 191 22 Sollentuna.

Undrar Du över något kan Du ringa mig på min mobil 073- 915 1643 eller maila till oss på
Ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se

Namnlistan hämtar du via följande länk – NAMNLISTAN
Ingwar Åhman-Eklund

Nu förbereder Sollentunapartiet en kampanj för en folkomröstning för att visa upp det lokala motståndet mot att bebygga sportfältet och mot planerna på genomfartstrafik i Edsberg.

Den 24 april kommer vi att informera om arbetet med att få igenom en folkomröstning på ett Öppet möte kl 19.00 i Arena Edsberg i Edsbergs bibliotek

Våra många kontakter med medborgarna i Edsberg har gjort det klart för oss att en mycket bred majoritet i kommundelen säger nej till att sportfältet bebyggs överhuvudtaget och mot att det dras en trafikled över fältet som drar upp genomfartstrafik i Edsberg.

Trots medborgarnas kompakta motstånd fortsätter kommunens majoritet att planera in bebyggelse och en väg på sportfältet. Därför kommer Sollentunapartiet att försöka få igenom en folkomröstning för att slutgiltigt bevisa att det lokala stödet för en bebyggelse på sportfältet är i stort sett obefintligt i Edsberg.

Från den 15 augusti kommer vi att samla in namn för att få igenom en folkomröstning i Sollentuna för att rädda sportfältet och stoppa planerna på att göra Ribbings väg till genomfartsled – Ribbingsleden. Insamlingen kommer att hålla på under ett halvår i Edsberg – men även i övriga delar av kommunen. För att få igenom vårt krav måste vi få 10% av Sollentunas röstberättigade att skriva på. Vår insamling kommer hur som helst att konkret visa hur stort motståndet mot utbyggnadsplanerna verkligen är och därigenom stärka kampen för ett bevarat sportfält.

Vill Du veta mera eller stödja oss genom att hjälpa till med att samla namn är du välkommen till Sollentunapartiets ÖPPNA MÖTE på biblioteket i Edsberg tisdagen den 24 april klockan 19.00

Hoppas vi ses!

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande

Bevara Sportfältet helt grönt och stoppa Ribbingsleden


Inriktningsbeslutet för Edsbergs sportfält är en miljöfientlig halvmesyr som drar upp tät genomfartstrafik i Edsberg.

Men Sollentunapartiet har INTE givit upp! Tvärtom!
Detta är bara början.

Samtliga partier i Sollentuna – utom Sollentunapartiet – har enats om ett
inriktningsbeslut för Edsbergs Sportfält som innebär att den västra halvan av fältet exploateras med radhus, flerfamiljshus och en genomfartsled till Edsberg – RIBBINGSLEDEN.

De andra partiernas kompromiss är att lämna den östra halvan av fältet grön för ”spontanidrott”. Men då har de lyssnat dåligt på opinionen i Edsberg.. En oerhört stor majoritet av Edsbergsborna vill ha HELA sportfältet bevarat och säger nej till Ribbingsleden – en bullerskapande genomfartsled rakt genom Edsbergs hjärta.

Detta förslag kan inte Sollentunapartiet acceptera. Dels därför att sportfältet är en enhetsmiljö och ett smultronställe som ska lämnas helt grönt utan hus och trafik.
Dels därför att inriktningsbeslutet öppnar upp för en kommande Ribbingled – – rakt genom Edsbergs hjärta.

Sollentunapartiet arbetar vidare för att rädda hela sportfältet och för att stoppa Ribbingsleden.
Minns att vi i Sollentunapartiet räddade Järvafältet från försäljning och exploatering
och då var Järvafältet faktiskt redan så gott som sålt. VI GER INTE UPP:

Vi startar NU en av våra största miljökampanjer för att stoppa planerna helt.
Vi förbereder en folkomröstning i frågan och andra effektiva aktioner.
Hör av Dig! Kom med Du också i vår miljökamp!

Hjälp till i folkomröstningen!

Läs mer på vår hemsida:
www.sollentunapartiet.se