Nytt avslöjande från Nätverket Rädda Råstasjön

Hotet mot Råstasjön

Byggplaner hotar naturområdet
De styrande politikerna i Solna stad vill bygga bostäder så nära Råstasjön att naturen och djurlivet kommer ta skada. Stora delar av den biologiska mångfalden kommer sannolikt försvinna för alltid och upplevelsen av sjön som ett naturnära rekreationsområde kommer försämras.

De här planerna skulle förstöra de fantastiska naturvärden som gjort att Världsnaturfonden (WWF) har utsett Råstasjön till den mest skyddsvärda naturplatsen i hela Stockholms län – något som politikerna talar väldigt tyst om idag. De har lyckats få många att tro att faran för området är över tack vare bantade byggplaner, men det stämmer inte.

Hälso- och säkerhetsrisker i Arenastaden framkommer i ny rapport

Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk, förutom att en exploatering skulle bryta mot strandskyddet.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett ett utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat:

– Att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst.

– Att gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga.

– Att metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och även vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.

Solnas politiker måste ta sitt ansvar och dra tillbaka detaljplanen

Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett beslut länsstyrelsen kan fatta. Det är att detaljplanen ska upphävas.

Läs SGI:s svar till länsstyrelsen respektive kommunen.

PM Bostadsbygge på nedlagd deponi

SGI Kommentarer till rapporten

Sedan finns en ny publikation från SGI om deponier och dess risker

Hur ska man hantera deponier

För mer information kontakta Ann Bell på ann(a)raddarastasjon.se
www.raddarastasjon.se:

Söderbor kämpar för sin grönska

Jonas Olsson, Gunnar Lantz, Roland Löfgren, Hans Edler och Sven Wernberg har länge kämpat mot bostäder på sin innergård. "Alla små oaser behövs. Nya hus måste byggas utanför innerstaden", säger Roland Löfgren. Foto: Magnus Hallgren / DN

Kvarteret Plankan på Södermalm har Stockholms största innergård. Politiker på jakt efter bostäder ser den som perfekt för ett runt hus. Men de som bor här vill inte byta sin prisbelönta grönska mot ett stort skuggande hus.

Den borgerliga alliansen vill bygga tät stad och har satsat hårt på att korta ned planprocessen. Men byggen i centrala lägen är ofta kontroversiella. I kvarteret Plankan vid Hornsgatan med över 300 bostäder från 60-talet har hyresgästerna kämpat emot hus på den stora innergården i åtskilliga år.

Läs mer

Källa: DN.se

Förortsfolk från norr till söder – förenen oss mot förtätningshelvetet nu!

Här publicerar vi ett fragment från artikeln ”Lyxbostäder förstör min gröna förortsidyll” ,  Aftonbladet den 5  juni  2010.

Det behövs fler bostäder i storstäderna – men var ska de byggas?

De senaste åren har mitt närområde i Årsta levt i ett förtätningshelvete. Tusentals av urinvånarna har blivit bestulna på det som gjorde att de en gång flyttade hit. Luft, grönska, frihet, en idealisk miljö för barnen. För nu ska närförorten ”innerstadifieras”. Alla kan inte bo på Stureplan, har det hetat. Hur ska det låta i fortsättningen? ”Alla kan inte bo i förort”? Vart ska vi ta vägen som inte har råd med bil och sommarstuga?

Det finns en hel del redan exploaterad mark där det går att bygga utan att befintligt boende blir förstört. Att spränga in lyxbostadsrätter i de få orörda skogsdungar och på de få bergknallar som finns kvar – därför att politikerna vill visa sig handlingskraftiga och byggbolagen dra in stålar på attraktiva bostäder – det är övergrepp.

Inte en grön fläck kommer att finnas kvar om tio-femton år om förtätningen forsätter i samma takt. Och – gjort är gjort. När schaktmaskinerna är färdiga kommer Hjalmar Mehrs massakrering av Klarakvarteren att framstå som ett olycksfall i arbetet.

Vi är inte få. Vi är hundratusentals skattebetalare i närförorterna som håller på att få vår livskvalitet förstörd. Dags för en ”suburban tea party”-rörelse? Förortsfolk från norr till söder – förenen oss mot förtätningshelvetet nu!

Frilansjournalist och Årstabo

Läs hela artikeln här: Lyxbostäder förstör min gröna förortsidyll

Bevara sista resten av Stockholms agrara landskap

Årstafältet översikt
Översikt Årstafältet.
DP 93045, gällande detaljplan för Årstafältet som anger att Årstafältet inklusive Årstalänken skall utvecklas till landskapspark.
DP 93045, gällande detaljplan för Årstafältet som anger att Årstafältet inklusive Årstalänken skall utvecklas till landskapspark. (foto: Birgitta Adolfsson)

Artikeln nedan visar att liknande kamper pågår i hela Stockholms område. Årstafältet är ett av dem omdiskuterade projekt som involverar en massiv bebyggelse på en landskapspark  som måste bevaras för sport, lek, kultur och rekreation.
Källa : SvD.se : Bevara sista resten av Stockholms agrara landskap

Det är märkligt att Jerker Söderlind, trots sin forskartitel, tagit reda på så lite om den grupp han anklagar för en gnällande och negativ attityd till bostadsbyggande i Stockholm.

Att spara och utveckla ett stycke kulturmark betyder naturligtvis inte att hela Stockholm borde ha förblivit jordbruksmark. Detta handlar om den sista resten av Stockholms agrara landskap, med Göta landsväg, den forntida landsvägen, bevarad i landskapet!

Vi anklagas för att vara motståndare till all ny bostadsbebyggelse, bara för att vi inte tror att ett tätt bostadsområde på ett platt gärde kan bli en levande kvartersstad eller att två rugby- och fotbollsplaner svårligen kan omvandlas till ”en stadspark i världsklass”.

Förtäta istället Årsta enligt Årstastråket, ett program som tagits fram med landskapsparken som garant för de boendes rekreation. Bygg nya höghus vid Valla Torg, flytta förskolorna till den gamla länken tillsammans med lekplatser, amfiteater och trädgårdsrestaurang med direkt access till parkens kulturlandskap. Bygg en tät stadslik boulevard längs Tvärbanan och Johanneshovsvägen från Gullmarsplan till Valla – men akta Kyrkparken, en dyrbar pärla om vi vill att förskolebarnen ska kunna utveckla sin balans över rötter, bergknallar och fornminnen även i framtiden!

Bygg skyskrapor på ICA:s gamla tomt mellan Årsta och Östberga, som en kraftfull och spännande kontrast till den öppna landskapsparken. Här finns möjlighet att knyta Östberga via täta kommunikationer med Årstaberg och Liljeholmen i ett första steg att bygga igen den största barriären i söderort; det gamla industriområdet.

Slutligen vill vi tacka Jerker för att han omnämner Nätverket Årstafältets överlämnande av 2000 namnunderskrifter till Kristina Alvendal. Det har vi själva inte lyckats offentliggöra.

BITTE FOSSBO

Ordförande Nätverket Årstfältet

Källa : SvD.se : Bevara sista resten av Stockholms agrara landskap
Läs också: Vi måste stoppa förtätningshelvetet i närförorterna

Grattis Alice Enqvist och alla stockholmare som protesterat mot de planerade byggnaderna vid nya Slussen

Alice Enqvist
Alice Enqvist, foto: Erich Stering (DN).

 Vi gratulerar Alice Enqvist och alla stockholmare som har kämpat och vunnit Slussens vackra utsikt!

Vi hoppas att våra lokala politiker kommer också att  lyssna på folkets vilja och inser hur unikt Edsbergs sportfält är och att det måste bevaras.

Läs mer här: dn.se : ” Äntligen lyssnar politikerna på oss”.